WorkSys

WorkSys

Did You Know?

We design Worksys for users so that the user clicks as little as possible.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Performance Dashboard – Ľavé menu

Estimated reading: 1 minute 54 views

Ľavé menu, alebo strom typov zariadení slúži ako graficky ovládaný filter pri zozname načítaných Panelov. V najvyššej úrovni (zbalený zoznam) sú ukázané kategórie zariadení. Rozbalením kategórie sa zobrazia pod kategória a následne konkrétne aplikácie zariadení (napríklad Osvetlenie). Pri každej položke zoznamu sa nachádza políčko na aktiváciu daného filtra. Aktiváciou/deaktiváciou položky vyššej úrovne sa súčasne aktivujú/deaktivujú aj všetky jej vnorené položky.

Zoznam zobrazovaných Panelov sa selektívne mení na základe zakliknutých kategórii. V prípade, že nie je zakliknutá žiadna kategória, zobrazujú sa všetky používateľom vytvorené, alebo aj pre neho zdielané Panely. 

Nasledovné obrázky ukazujú zoznam všetkých používateľských Panelov ak nie zakliknutá žiadna kategória a prípad keď používateľ nejakú kategóriu zaklikne.

Zanechať komentár

CONTENTS