WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys simplicity is the ultimate sophistication

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Performance Dashboard – Levé menu

Estimated reading: 3 minutes 58 views

Levé menu, nebo strom typů zařízení slouží jako graficky ovládaný filtr u seznamu načtených Panelů. V nejvyšší úrovni (sbalený seznam) jsou ukázány kategorie zařízení. Rozbalením kategorie se zobrazí pod kategorie a následně konkrétní aplikace zařízení (například Osvětlení). U každé položky seznamu se nachází políčko pro aktivaci daného filtru. Aktivací/deaktivací položky vyšší úrovně se současně aktivují/deaktivují i všechny její vnořené položky.

Seznam zobrazovaných Panelů se selektivně mění na základě zakliknutých kategorií. V případě, že není zakliknuta žádná kategorie, zobrazují se všechny uživatelem vytvořené, nebo i pro něj sdílené Panely.

Následující obrázky ukazují seznam všech uživatelských Panelů, ne-li zakliknuta žádná kategorie a případ, kdy uživatel nějakou kategorii zaklikne.

Leave a Comment

CONTENTS