WorkSys

WorkSys

Did You Know?

Worksys je navrhnutý pre používateľov tak, aby používateľ klikal čo najmenej.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Struktura a typy záznamů v logu

Estimated reading: 2 minutes 51 views

Logs & Events slouží ke sběru notifikací z platformy a ze zařízení. Údaje jsou seřazeny v časové ose tak jak vznikaly a v seznamu jsou seřazeny od nejmladší informace po nejstarší. Zobrazované informace lze filtrovat podle data (rozsah od/do) a také lze v logech vyhledávat text.

Struktura údajů

Datum

Datum vzniku záznamu

Typ

Představuje úroveň významnosti informace. Systém pracuje s následujícími typy hlášení:

  • Debug
  • Info
  • Notice
  • Warning
  • Error
  • Alert
  • Emergency
  • Critical

Status

Identifikátor stavu zpracování notifikace – hodnoty new, seen a done.

Zdroj

Původ notifikace – po kliknutí se v pravém menu zobrazí okno s detailem o odesílateli a dalších technických informacích, které pomáhají porozumět zdroji příčiny.

Zpráva

Samotný text zprávy nebo notifikace

Obsah zprávy

Rozšiřující údaje ke zprávě – parametry a další technické informace.

Leave a Comment

CONTENTS