WorkSys

WorkSys

Did You Know?

Worksys je navrhnutý pre používateľov tak, aby používateľ klikal čo najmenej.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Performance Dashboard

Estimated reading: 2 minutes 98 views

Performance Dashboard

Představuje moderní a efektivní bezpapírový reportovací nástroj, kde si uživatelé mohou sami vytvářet a spravovat jednotlivé reporty (Panely) s následným zařazením do příslušných funkčních kategorií pro potřeby efektivního filtrování. Panely jsou postaveny jako samoobslužné (bez potřeby programátorského zásahu) a jsou personalizované. Zároveň však obsahují možnost, aby vlastník panelu uměl sdílet Panel i jiným uživateli. Panely se skládají z komponent, ve kterých mohou být umístěny grafy, obrázky, videa, formátované texty i cizí části webových komponent ve formě iframe. Všechny údaje v komponentech jsou vizualizovány v reálném čase, tak jak natékají do systému.

Leave a Comment

CONTENTS