WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys can prove that digitization is easy even for small and medium-sized companies.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Factory Dashboard – Levé menu

Estimated reading: 4 minutes 72 views

Levé menu, nebo strom typů zařízení slouží jako graficky ovládaný filtr zařízení zobrazovaných na mapovém podkladu. V nejvyšší úrovni (sbalený seznam) jsou ukázány kategorie zařízení. Rozbalením kategorie se zobrazí pod kategorie a následně konkrétní aplikace zařízení (například Osvětlení). U každé položky seznamu se nachází políčko pro aktivaci daného filtru. Aktivací/deaktivací položky vyšší úrovně se současně aktivují/deaktivují i všechny její vnořené položky.

V horní části menu se nacházejí přepínače, které filtrují samotný seznam kategorií:

Zobrazit i prázdné – pokud je přepínač zapnutý, zobrazují se v levém menu i položky, které nemají přiřazeny žádné digitální objekty (body nebo polygony na mapě).

Zobrazit i virtuální – v případě, že má objekt v poli Status hodnotu virtual a přepínač je zapnutý, pak se bod na mapovém podkladu vizualizuje.

Pouze vybrané – je-li přepínač zapnutý, zobrazují se pouze položky stromu, které měl do té doby uživatel zakliknuto. Používá se pro zjednodušení struktury položek levého menu.

Aktuální stav filtru přímo ovlivňuje zobrazení zařízení na mapě. Není-li aktivní žádná kategorie zařízení, tak na mapě není zobrazeno žádné zařízení. Nastavení filtru na levém menu se dynamicky přenáší i do nastavení filtru v rámci okna Filtr.

Při rozbalení seznamu kategorií do nejnižší úrovně je u každé položky piktogram oka. Po jeho kliknutí se zobrazí nastavení podmíněného vybarvení daného typu zařízení podle hodnoty vybraného atributu (například stav zařízení, nebo jas svítidla). Podmíněné vybarvení umožňuje rychlou vizuální kontrolu stavu zařízení na základě hodnoty parametrů zařízení. Atributy zařízení, které podporují podmíněné vybarvení jsou definovány definicí typu zařízení a ve spolupráci s implementačním partnerem je možné jej upravit podle potřeby zákazníka.

Leave a Comment

CONTENTS