WorkSys

WorkSys

Did You Know?

Worksys je navrhnutý pre používateľov tak, aby používateľ klikal čo najmenej.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Performance Dashboard – Ovládací prvky Komponenty (Widget-u)

Estimated reading: 3 minutes 47 views

Performace Dashboard nabízí rychlé a přehledné zobrazení a sdílení údajů, nekomplikovanou analýzu dat a lepší kontrolu a správu aktiv internetu věcí. Kromě toho umožňuje firmám na bázi údajů najít dosud neobjevené poznatky, činit efektivnější obchodní rozhodnutí v reálném čase a odhalit nové vyhlídky na růst nebo úspory. Pomocí komplexnějších informačních panelů v Performance Dashboardu se stále se zlepšujícími nástroji si můžete snadno zpracovávat své údaje do grafů bez potřeby programátorských kapacit. Můžete snadno získávat užitečné statistiky z vašich údajů mnohem rychleji a transparentněji, čímž snadno získáte konkurenční výhodu.

I pro tento účet existují funkce na samotné komponentě, které pomáhají šetřit Váš čas a zvyšovat rychlost získání informací v reálném čase.

Nastavení režimu aktualizace údajů na grafu

Touto ikonou lze vnutit manuální update.

Přepínačem Automatické obnovení si volíte režim, zda se dané grafy mají automaticky obnovovat. Za přepínačem se zobrazuje číslo o počtu zobrazovaných bodů (bucketů) do grafu v závislosti na hodnotách výběrových kritérií.

Do pole Interval obnovení nastavujete počet minut po kterých se data z grafů automaticky aktualizují.

Možnost zobrazit komponentu z PD na celou obrazovku

Stále více se WorkSys panely objevují jako součást samotného procesu výroby na obrazovkách na lince. Jednoduchým rozklinutím ikony (viz. obrázek) si je takto možně zvětšit jakoukoli komponentu na celou obrazovku (např. aktuální celosměnový průběh OEE) a pouhým stisknutím klávesy ESC ji znovu vrátit do původního stavu.

Díky možnosti vkládat do komponentu i obrázky, video či jiné části firemních softwarů napojitelných přes iframe (umožňuje zahrnout obsah z externích zdrojů na vaše stránky WorkSys), je to rovněž dobrý tip pro návodky nebo montážní manuály.

Leave a Comment

CONTENTS