WorkSys

WorkSys

Did You Know?

Worksys je navrhnutý pre používateľov tak, aby používateľ klikal čo najmenej.

Happy young Asia businessmen and businesswomen meeting brainstorming ideas about new paperwork project colleagues working together planning success strategy enjoy teamwork in small modern office.

WorkSys – Efektívna a transparentná implementácia

Jedným z významných faktorov indikujúcich efektívnosť riešenia je aj priebeh a efektívita samotnej implementácie. To isté platí aj o samotnej cene produktu, či jeho časti. Vo WorkSys robíme všetko preto, aby sme udržali nie len transparentnosť v cenotvorbe, ale aby aj jej nasadenie bolo čo najrýchlejšie a  najefektívnejšie. Rýchlosť nasadenia pomáha čo najskôr nastaviť model úspor a zvýšenej efektivity a to všetko pri minimálnych finančných investíciách.    

Maximálna otvorenosť pri tvorbe ceny

Vo WorkSys sa snažíme, aby bol proces tvorby cien a predaja čo najtransparentnejší. Naše typické poplatky za implementáciu a predplatné (Subscription) uverejňujeme priamo na webovej stránke, pretože sme veľmi hrdí na našu schopnosť ponúknuť taký komplexný produkt za takú bezkonkurenčnú cenu. Väčšina predajcov platforiem vrátane jednoduchších MES systémov a digitálneho internetu vecí pre priemysel nezverejňuje svoje ceny, pretože chcú, aby boli čo najviac nejednoznačné, kým sa Vám predajcovia snažia produkty predať.

Náš predajný proces je veľmi jednoduchý, pretože Váš prvý rozhovor bude so systémovým architektom, ktorý rozumie svetu výrobných operácií, je odborníkom na možnosti WorkSys a môže hovoriť priamo o otázke ceny a nákladov.

Toto je jeden zo spôsobov, ako udržať naše ceny nízke. A aj  vďaka tomu, že nepoužívame províziechtivých predajcov, ktorí úplne nerozumejú Vašim potrebám či očakávaniam. Tiež vám povieme, ak si myslíme, že WorkSys je ten správny produkt pre Vašu spoločnosť. Nechceme strácať Váš čas a určite nechceme skúšať namontovať štvorcový kolík do okrúhleho otvoru len preto, aby sme predali.

Pomôžeme pochopiť, zažiť, vysvetliť a nastaviť podľa Vašich očakávaní

Keď vám prostredníctvom online stretnutia (video míting) ukážeme základnú prezentáciu WorkSys a Váš záujem bude trvať, poskytneme Vám bezplatný účet v našom DEMO prostredí, čo je funkčne rovnaký systém, aký by ste používali po nasadení. Budete si môcť sami vyskúšať rozsiahlu funkčnosť a funkcie testovať vlastným tempom bez toho, aby vás rozptyľovali otravní predajcovia. V prípade, ak by ste ste sa už chceli rovno ponoriť do problému hlbšie, tak pre lepšie pochopenie je pre Vás pripravená podrobná dokumentácia, aby ste si veci mohli testovať vo Vami požadovanom detaile. Verím že na „živých“ údajoch v DEMO systéme pochopíte aký potennciál to v riadení podniku má a aké úspory a efektivita sa dá dosiahnuť ich správnym čítaním a pochopením.

Keď budete pripravení prediskutovať podrobnosti o tom, ako by sa dal WorkSys implementovať vo vašom podnikaní a aké potreby by mal vyriešiť, radi poskytneme následnú prezentáciu pre väčšie auditórium, a prediskutujeme s Vami  požadované prispôsobenia. Základom je, že budete presne vedieť, čo s WorkSys získate, skôr ako urobíte akékoľvek rozhodnutie.

Fázy nasadenia WorkSys

Pre každé nasadenie u zákazníka existujú 2 fázy:

  • Fáza Implementácie
  • Fáza Subscription

Pred fázou implementácie si preberieme, aké (ak nejaké) prispôsobenia a funkčné úpravy budú potrebné na lepšie zachytenie vášho procesu alebo procesov, či iných cieľov. Zvyčajne sa to robí počas niekoľkých online stretnutí so zainteresovanými stranami, alebo počas návštevy na mieste a výsledok týchto diskusií môže mať vplyv na náklady na implementáciu. Aj ked sa cena projekt od projektu líši, tak 80% nasadení bolo v rozsahu od 9800€ do 17960€. 

Keď budeme poznať rozsah očakávanej Implementácie, poskytneme ľahko zrozumiteľnú úplnú cenovú ponuku, ktorá bude pokrývať rozsah Implementácie (vrátane prispôsobení), ceny a časový harmonogram nasadenia. Skôr ako spustíme nasadenie, budete presne vedieť, čo dostanete a za akú presnú cenu. 

Po schválení cenovej ponuky od Vás požiadame 40% z ceny za implementáciu, aby sme mohli začať. Až keď bude Implementácia dokončená a plne potvrdená Vami (zákazníkom), bude  uhradených zvyšných 60% poplatku za Implementáciu.

V tomto momente už produktívne používate WorkSys a začína sa fáza Subscription, ako aj podpora po spustení. Vieme, že prechod na nový WorkSys môže byť náročný, ale buďte si istí, že vám budeme k dispozícii vždy, keď nás budete potrebovať, najmä v prvých niekoľkých kritických týždňoch.

Subscription (predplatné) je mesačné, aby sa znížilo implementačné riziko pre zákazníka, ale možno ho platiť aj ročne s miernou zľavou. Vo všeobecnosti platí, že poplatok za predplatné závisí od poplatku za implementáciu, takže väčšie implementácie budú mať za následok vyššie poplatky za Subscription, ale radi by sme upozornili, že väčšia implementácia vytvára aj väčší priestor pre väčšie úspory a efektivitu. Typické predplatné je od 1480€ do 2590€ mesačne. To vždy zahŕňa trvalú starostlivosť o systém vrátane rozvoja nových funkcionalít, neobmedzený počet užívateľskéých účtov, neobmedzené dátové transakcie, neobmedzený počet implementovaných zariadení do WorkSys. Pri WorkSys máte istotu, že aj pri ďalších implementačných rolloutoch cena za mesačný poplatok neprekročí sumu 2590€.

V prípade ak nemáte dostatočné personálne zdroje a skúsenosti, aby ste dostatočne rýchlo prešli implementačnou fázou, sme pripravení poskytnúť poradenské služby skúseného experta. Naša skúsenosť je taká, že počas implementácie je dôležité, aby ste vyčlenili jedného, alebo dvoch skúsených členov vášho tímu, s ktorými budeme intenzívne spolupracovať. Je to dôležité preto, aby ste aj po implementácia mali s kým rozvíjať potenciál WorkSys.

Porovnanie podobných riešení

Konkurent A

Implementácia: 25.000€

(bez customizácie)

Licencia: 100.000€
Užívateľská licencia: 500€

Užívateľ / Rok

Náklady na HW IT: 25.000€
Prispôsobenie používateľom: Nie
Opakujúce sa náklady
24% / rok
Časová fixácia zmluvy: Áno
Čas nasadenia: 3 mesiace
Cena za všetko v prvom roku

175.000 €

 
*50 Užívateľov

WorkSys

Logo - WorkSys.Space
Implementácia: 20.000€

(s customizáciou)

Licencia: 0€
Užívateľská licencia: 0€

bez obmedzení

Náklady na HW IT: 0€ (SaaS)
Prispôsobenie používateľom: Ano
Opakujúce sa náklady 
17.760€ – 31.080€
Časová fixácia zmluvy: Nie
Čas nasadenia: 4-11 týždňov
Cena za všetko v prvom roku

51.080 €

 
*neobmedzený počet spravovaných lokalít, používateľov a zariadení

Konkurent B

Implementácia: 40.000€

(bez customizácie)

Licencia: 200.000€
Užívateľská licencia: 0 €

(jedna lokalita)

Náklady na HW IT: 25.000€
Prispôsobenie používateľom: Nie
Opakujúce sa náklady 
22% / rok
Časová fixácia zmluvy: Áno
Čas nasadenia: 6 mesiacov
Cena za všetko v prvom roku

265.000 €

 
*Poplatok za licenciu na používateľa nie je zahrnutý pre ďalšie lokality