WorkSys

WorkSys

Did You Know?

With WorkSys, there is no risk of vendor lock in.

Nové funkce platformy WorkSys.Space

(update release 4Q/2023)

Přinášíme další novinky z oblasti funkcionalit, které jsme i díky Vašim podnětům doplnili za poslední kvartál roku do platformy WorkSys.Space. Stále více a více se nám daří také díky spolupráci s Vámi, takto neustále zdokonalovat samotný produkt v jednotlivých jeho částech, aby jeho používání bylo snadné a intuitivní, ale hlavně aby to byla pro Vás více zábava než práce.

V poslední době jsme se soustředili hlavně na Performance Dashboard, ale máme pro Vás také novinky ve Factory Dashboardu a Factory studia.

Přinesli jsme však také úplnou novinku v modulech a připravili jsme nový modul Public API Dashboard, který Vám usnadní posílání údajů nasbíraných na platformě do externího prostředí přes bezpečné a standardní API rozhraní. Pro komplexnost nového modulu si jeho detaily představíme samostatně v lednu 2024.

Pojďme si postupně představit nové funkcionality v jednotlivých stávajících modulech.

Nové funkce ve Factory Studio (FS)

Plánovač (Scheduler)

Praxe ukázala, že je někdy nezbytné v určitých časových intervalech korigovat některé hodnoty v atributech digitálních entit. Nebo v určitých časových intervalech sčítat hodnoty jedné nebo více digitálních entit ve složitějších vzorcích než statistické či Controllingové ukazatele.

Přesně an tyto úlohy je určen Plánovač (Scheduler). Je díky němu možné naplánovat jednorázovou úlohu nebo opakovatelnou úlohu. Podporuje od jednoduchých výpočtů, přes již známé agregace, až po komplexní query.

Nový mapový podklad (satelitní mapy)

V případě, že si chcete své objekty prohlédnout jinak než na mapovém podkladu, tak jsme připravili novou vrstvu map – satelitní mapy. Věříme, že vám to pomůže zreálnit představu o umístění jednotlivých stávajících, resp. plánovaných objektech.

Klasický mapový podklad
Satelitní mapový podklad

Stejný mapový podklad (satelitní mapy) jsme vložili i do Factory Dashboardu.

Klasický mapový podklad
Satelitní mapový podklad

Nové funkce v Performance Dashboard (PD)

Performance Dashboard, jako rychlý a efektivní analytický nástroj je jednoznačně nejpoužívanější částí systému. I proto se snažíme jej neustále vylepšovat nebo doplňovat o další příjemné funkčnosti, které budou šetřit Váš čas. Pojďme si je představit.

Založení KPI s předlohou

Pro rychlejší vytváření KPI jsme vytvořili možnost přes nové tlačítko vytvořit kopii stávajícího KPI a upravit na vlastní potřeby. Přinášíme tím další úsporu v čase při vytváření nových podobných KPI.

KPI typu tabulka s možným exportem do .xlsx a .csv

I když se snažíme pracovat v tabulkových přehledech minimálně, neboť je to pro lidský mozek méně efektivní a namáhavější forma porozumění dat, tak se občas nevyhneme ani potřebnému exportu dat. Horní hranice 10 tisíc záznamů/na stránku by měla být dostačující pro pomocné doanalyzování v MS Excel.

KPI series - Vybrat si barvu pro každou sloupec či čáru

Přibývající komplexnost grafů přináší potřeby ponechat barevnost vizualizovaných prvků ve vašich rukou. Tak přinášíme možnost vybrat barvu grafického prvku podle vašich potřeb a přání.

Již v současném období pro vás připravujeme další novinky a vylepšení. Na závěr roku mi dovolte i touto cestou poděkovat všem za dosavadní spolupráci a také jménem WorkSys.Space týmu Vám popřát krásné, pohodové Vánoční svátky a úspěšný rok 2024.