WorkSys

WorkSys

Did You Know?

Jednoduchosť WorkSys je najvyššou sofistikovanosťou

Nové funkcie WorkSys zo dňa 19.3.2023

(update release 02/2023)

Prinášame ďalšie novinky, ktoré aj vďaka Vašim podnetom pomáhajú neustále zdokonaľovať samotný produkt WorkSys.Space v jednotlivých jeho častiach. V tomto release pokračujeme vo vylepšeniach v časti Performance Dashboard

Performace Dashboard ponúka jednoduché zobrazenie a zdieľanie údajov, nekomplikovanú analýzu údajov a lepšiu kontrolu a správu aktív internetu vecí. Okrem toho umožňuje firmám nájsť doteraz neobjavené poznatky, robiť efektívnejšie obchodné rozhodnutia v reálnom čase a odhaliť nové vyhliadky na rast alebo úspory. Pomocou komplexnejších informačných panelov v Performance Dashboarde so stále sa zlepšujúcimi nástrojmi, si môžete ľahko spracovávať svoje údaje do grafov bez potreby programátorských kapacít. Môžete ľahko získavať užitočné štatistiky z vašich údajov oveľa rýchlejšie a transparentnejšie, čim ľahko získate konkurenčnú výhodu.

V nasledujúcom bloku najdete novinky, ktoré už máte na svojom systéme a môžete ich začať okamžite používať.

Nové funkcie v Performance Dashboard (PD)

Grafy s dvoma Y osami.

Pred ...
Po ....

Prax ukázala, že prekladanie údajov rôzneho typu na časovej osi pomáha odhaliť na oko neviditeľné vzťahy, alebo súvislosti údajov. Často krát, však rozdielnosť nominálnej hodnoty údajov napr. CO₂ a Teploty či vlhkosti. bránilo lepšej vizualizácii na grafe. Preto sme umožnili zvoliť do grafu dve Y osi, aby sa rozdielnosť nominálnych hodnôt ľahšie eliminovala.  

  

Možnosť zobraziť komponent z PD na celú obrazovku

Stále viac sa WorkSys panely objavujú ako súčasť samotného procesu výroby na obrazovkách na linke. Jednoduchým rozklinutím ikony (viď. obrázok) si je takto možne zväčšiť akýkoľvek komponent na celú obrazovku (napr. aktuálny celozmenový priebeh OEE) a jednoduchým stlačením klávesy ESC ju znova vrátiť do pôvodného stavu. 

Vďaka možnosti vládať do komponentu aj obrázky, video, či iné časti firemných sofvérov napojiteľných cez iframe (umožňuje zahrnúť obsah z externých zdrojov na vaše stránky worksys), je to rovnako dobrý tip pre návodky alebo montážne manuály.

 

 

Vyhľadávanie Panelov v Performance Dashboarde

Pribúdajúcim počtom Panelov sa výber na základe klasifikácie cez ľavé menu začal javiť ako nedostatočné kritérium. Preto sme vložili vyhľadávacie okno, cez ktoré sa môžeme dopytovať názov, oblasť Panelu, vlastníka Panelu a zjemniť filtrovanie na požadovaný detail.

Zobraziť meno vlastníka a dátum a čas poslednej zmeny Panelu v Performance Dashboarde

Dnes už nie je žiadnou výnimkou, keď používateľ WorkSys ma k dispozícii aj desiatky rôznych dátových Panelov. Niektoré si vytvoril sám a niektoré mu boli delegované. Aby sme mu poskytli čo najväčší komfort, zviditeľnili sme meno vlastníka Panelu a dátum poslednej zmeny.     

Zobraziť dátum a čas poslednej zmeny definície komponentu

To isté platí aj o komponentoch. Aby sme používateľovi poskytli čo najväčší informačný komfort, zviditeľnili sme dátum a čas poslednej zmeny.     

Dovolili sme si v tomto článku vyzdvihnúť len pár dôležitých dodaných funkcionalít. Súčasťou tohoto release boli aj ďalšie drobné funkčné či technologické vylepšenia, ako vylepšená mobilná responzivita pri jednotlivých Paneloch, či ďalšie navonok neviditeľné technologické zmeny. Hlavným cieľom WorkSys je prinášať trvalé vylepšenia produktu, bez potreby odstávky systému, či akýchkoľvek vašich ďalších nákladov. Aby bola digitalizácia zábavou a hľadanie efektivity, reps. úspor dláždilo cestu k vašej firemnej prosperite.      

WorkSys.Space tím.