WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys can prove that digitization is easy even for small and medium-sized companies.

Aj touto cestou by sme vás radi informovali o novinkách, ktoré prinášame na platforme WorkSys.Space v jednotlivých jej častiach. Tento rok by sme radi priniesli sadu noviniek, ktoré odpovedajú dlhodobo plánovanému rozvoju platformy s kombinovanými zákazníckymi podnetmi a nápadmi ako prácu v systéme zjednodušiť a zefektívniť. Nakoniec aj WorkSys.Space ako produkt si nesie trvalý cieľ robiť veci lepšie, rýchlejšie a efektívnejšie 🙂 . 

Prvou tohtoročnou novinkou sú vylepšenia v časti Performance Dashboard pri práci s časovými grafmi.

Performace Dashboard – Tvorba komponentu typu KPI

Nastavenie režimu aktualizácie údajov na grafe

Touto ikonou je možne vnútiť manuálny update.

Prepínačom Automatické obnovenie si volite režim, či sa dané grafy majú automaticky obnovovať. Za prepínačom sa zobrazuje číslo o počte zobrazovaných bodov (bucketov) do grafu v závislosti na hodnotách výberových kritérii.  

Do poľa Interval obnovenia nastavujete počet minút po ktorých sa údaje z grafov automaticky aktualizujú.

Textové označovanie jednotlivých grafov (doterajších "series")

Na každej záložke je možné do poľa Label  používateľ nastaviť krátky názov označovanej časti grafu. Doteraz boli jednotlivé grafické časti (čiary a stĺpce) označované len poradovým číslom. Aj toto pole je jazykovo závislé a môže byť používateľom nastavené pre každý jazyk.