WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys can prove that digitization is easy even for small and medium-sized companies.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Monitoring stlačeného vzduchu a audit spotreby

Estimated reading: 3 minutes 122 views

Cieľ - krátky popis

Vykonať audit zariadení generujúcich a využívajúcich stlačený vzduch. Úniky stlačeného vzduchu generujú výrazné straty a vďaka zvýšeným nárokom na kompresory, ktorého ho vyrábajú sa zvyšuje nie len spotreba elektrickej energie, ale aj opotrebovanie samotných kompresorov.

Predstavenie

S rastúcimi cenami elektrickej energie, je monitoring stlačeného vzduch už viac ako nevyhnutný. Pri dnešných výrobných procesoch sa stlačený vzduch stal už nevyhnutým a často energeticky významným médiom vstupujúcich do strojov a výrobných zariadení. Dobrá kondícia celej sústavy je nie len potrebou pre hladký výrobný proces, ale predstavuje pri zariadeniach väčšej kapacity dobru alternatívu ukladanie energie a  tým alternatívou efektívneho energetického balancingu (Compressed-air energy storage – CAES). Pri nedostatočnom monitoringu a údržbe predstavuje sústava významné riziko pre energetické a následne finančné straty.

Výsledok projektu

Vykonaním auditu, ktorý odhalil aj malé netesnosti od 1 mm až po 5 mm otvory sa pri následných výpočtoch zákazník rozhodol aplikovať trvalý monitoring stlačeného vzduchu, aby tak predišiel väčším stratám v budúcnosti, respektíve ich odhalil už v zárodku. 

Veľkosť otvoru

ø 1 mm

ø 3 mm

ø 5 mm

Prietok m³ / hod (10 Bar)

5 m³

45,6 m³

126,72 m³

Cena 0,02€ za m³ / hod 

0,10€

0,91€

2,53€

Cena za týždeň ( 24/7 )

16,80€

153,22

425,78€

Cena za rok ( 24/7 )

6 132,00€

55 923,84

155 409,41€

Ceny strát boli počítané z cien elektrickej energie z 12/2021

Benefity

  • Minimalizácia neefektivity a ekonomickej straty
  • Údržba a monitorovanie systému, ktoré je z väčšej časti prehliadané
  • Operačný dohľad tiež zabraňuje plytvaniu časom a peniazmi na prijatie opatrení
  • Úplná viditeľnosť systému by mohla bez takýchto nákladov identifikovať skutočného vinníka

V čom je riešenie unikátne

Aplikovaním efektívneho automatického zberu údajov a ich okamžitým očistením, validovaním a analýzou a s napojením na zabudovaný nástroj včasné varovania, dokážeme včas upozorniť na blížiace sa riziko neefektivity a ekonomickej straty.

Návratnosť - Return on Investment (ROI)

Investícia

15.300 €

Úspora

71.300 € / rok

Zanechať komentár

CONTENTS