WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys dokazuje, že digitalizácia je jednoduchá aj pre malé a stredné firmy.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Monitoring stlačeného vzduchu a audit spotřeby

Estimated reading: 3 minutes 79 views

Cíl - krátký popis

Provést audit zařízení generujících a využívajících stlačený vzduch. Úniky stlačeného vzduchu generují výrazné ztráty a díky zvýšeným nárokům na kompresory, kterého jej vyrábějí se zvyšuje nejen spotřeba elektrické energie, ale také opotřebování samotných kompresorů.

Představení

S rostoucími cenami elektrické energie, je monitoring stlačeného vzduch již více než nezbytný. Při dnešních výrobních procesech se stlačený vzduch stal již nezbytným a často energeticky významným médiem vstupujícím do strojů a výrobních zařízení. Dobrá kondice celé soustavy je nejen potřebou pro hladký výrobní proces, ale představuje u zařízení větší kapacity dobrou alternativu ukládání energie a tím alternativou efektivního energetického balancingu (Compressed-air energy storage – CAES). Při nedostatečném monitoringu a údržbě představuje soustava významné riziko pro energetické a následně finanční ztráty.

Výsledek projektu

Provedením auditu, který odhalil i malé netěsnosti od 1 mm až po 5 mm otvory se při následných výpočtech zákazník rozhodl aplikovat trvalý monitoring stlačeného vzduchu, aby tak předešel větším ztrátám v budoucnosti, respektive je odhalil již v zárodku.

Velikost otvoru

ø 1 mm

ø 3 mm

ø 5 mm

Průtok m³ / hod (10 Bar)

5 m³

45,6 m³

126,72 m³

Cena 0,51 CZK za m³ / hod 

2,55 CZK

23,26 CZK

64,62 CZK

Cena za týždeň (kompr. 24/7)

428,40 CZK

3 907,68 CZK

10856,16 CZK

Cena za rok (kompr. 24/7)

154 054,24  CZK

1 404 974,63 CZK

3 904 350,61 CZK

Ceny ztrát byly počítány z cen elektrické energie z 12/2021

V čem je řešení unikátní

Aplikováním efektivního automatického sběru údajů a jejich okamžitým očištěním, validováním a analýzou as napojením na zabudovaný nástroj včasné varování, dokážeme včas upozornit na blížící se riziko neefektivity a ekonomické ztráty.

Benefity

  • Minimalizace neefektivity a ekonomické ztráty
  • Údržba a monitorování systému, které je z větší části přehlíženo
  • Operační dohled také zabraňuje plýtvání časem a penězi na přijetí opatření
  • Úplná viditelnost systému by mohla bez takových nákladů identifikovat skutečného viníka

Návratnost - Return on Investment (ROI)

Investice

15.300 €

Úspora

71.300 € / rok

Leave a Comment

CONTENTS