WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys simplicity is the ultimate sophistication

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Využití senzorů pohybu pro monitoring, optimalizaci a utilizaci skladu

Estimated reading: 3 minutes 175 views

Cíl - krátký popis

Snižování nákladů a hledání jakýchkoli úspor spojených s provozem skladu.

Představení

Požadavkem od zákazníka bylo monitorování pohybu lidí a VZV v distribučním skladu, optimalizace pohybu a utilizace skladu. Při hledání nejvhodnější metody monitorování pohybu (poměr cena/výkon) s možností využití současné dostupné nebo již nainstalované technologie vyšlo nejvhodnější využít integraci svítidel, senzorů a komponent řízení do systému WorkSys pro potřeby monitoringu a analýzy pohybu lidí a VZV na základě sesbíraných dat.

Výsledek projektu

Na základě shromážděných údajů, jejich analýzou a získanými informacemi se zjistilo, že lidé a VZV zbytečně mnohokrát v průběhu pracovní doby chodí do nejvzdálenějších částí skladu. Tímto zvyšují náklady na pohonné hmoty, údržbu VZV a ztrácely množství času zbytečnými průjezdy, což zároveň prodlužovalo i čas nakládky a vykládky zboží. Na základě měření a údajů s ERP systému byl zákazníkem postupně přestavěn layout jednotlivých pozic výrobků ve skladu.

V čem je řešení unikátní

Nepoužíváme náročné a drahé technologie RTLS a případně jiné, ale stávající a mnohdy nainstalované senzory pohybu a tím jsme poměr cena/dosažený výsledek dostali na významnou a pro klienta atraktivní úroveň.

Benefity

  • Opakované použití již instalovaných senzorů pohybu i pro měření času a frekvence přítomnosti objektu pod senzorem
  • Opakované použití naměřených údajů pro potřeby sledování vytíženosti práce v jednotlivých skladových uličkách
  • Není třeba hned instalovat RTLS řešení s velkou vstupní investicí
  • Přiměřeně přesné údaje již ze stávajícího HW (ideální poměr cena/výkon)

Návratnost - Return on Investment (ROI)

Investice

4.780 €

Úspora

40.000 € / rok

Leave a Comment

CONTENTS