WorkSys

WorkSys

Did You Know?

We design Worksys for users so that the user clicks as little as possible.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Jako video dohled podporuje všeobecnou bezpečnost

Estimated reading: 3 minutes 66 views

Cíl - krátký popis

Zajistit bezpečnost výrobního procesu i pracovní síly v továrně pomocí video dohledu.

Představení

Ukázka nejčastěji řešených oblastí:

  • Další pár očí k zajištění bezpečnosti výroby v továrně
  • Perimetrie – Řešení zajišťuje forenzní použitelnost a kvalitu údajů pro analytické aplikace a efektivní ochranu proti vloupání, úniku zboží nebo průmyslové špionáži.
  • Multifunkční kamery pro ochranu kolegů –  Vícesměrové kamery a kamery se super vysokým rozlišením poskytují široké pokrytí. Video analýza směrových, virtuálních linek a detekce vstupu/výstupu generuje upozornění, pokud kolegové vstoupí do omezených, nebezpečných oblastí.
  • Analytika zvuku rozpoznává kritické zvuky, jako jsou výbuchy, výkřiky a rozbité sklo, což umožňuje bezpečnostním pracovníkům rychle a efektivně reagovat na jakoukoli nouzovou situaci.
  • Detekce kouře a požáru – Když dokážete přesně identifikovat kouř nebo požár pomocí inteligentního videa, můžete reagovat v reálném čase a nemusíte jen čekat, až kouř spustí alarm, abyste zjistili, zda existuje legitimní hrozba. Reakce v reálném čase znamená rychlejší odezvu místních úřadů a vaši zaměstnanci nebo rodinní příslušníci se mohou rychleji dostat do bezpečí.

Výsledek projektu

Maximalizovat bezpečnost s pomocí inteligence za kamerou a zapojením interoperabilních scénářů na podporu spouštění akcí upozornění, hlášení, akce dalších podpůrných systémů třetích stran, spouštění systémů včasného varování až po analytické vyhodnocování za podpory modelů strojního učení integrovaných do systému WorkSys.

V čem je řešení unikátní

Videoanlytika za kamerou ideálně instalovanou do světelných systémů, které mají rovnoměrně pokrytí v továrně a jsou zároveň i komunikační datovou sběrnicí po stávající kabelové soustavě. Následně můžete přidávat řadu dalších analytik s podporou umělé inteligence, které mohou být jak z bezpečnosti, tak i dalších oblastí průmyslu – kontrola kvality výroky, logistické toky, výrobní procesní prvky, atp.

Benefity

  • Aktivní a autonomní prvky bezpečnosti
  • Predikce a ne až následná reakce na události
  • Detailní rozpoznání nebezpečných zón na bázi dat
  • Komplexní propojení se všemi prvky třetích stran v továrně

Leave a Comment

CONTENTS