WorkSys

WorkSys

Did You Know?

Worksys je navrhnutý pre používateľov tak, aby používateľ klikal čo najmenej.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Monitorování množství pevných částí ve výrobním procesu

Estimated reading: 3 minutes 52 views

Cíl - krátký popis

Sledování vlivu prašnosti (dle velikosti jednotlivých prachových částic) na kvalitu výroby, stav a údržbu výrobních zařízení.

Představení

Zákazník v minutě zakoupil a v současnosti využívá stroj za cca 3 MIL EUR, který slouží k výrobě polotovaru. Během svého provozu dochází ke zvýšené produkci částic prachu, které chtěl zákazník monitorovat.

Na základě požadavku zákazníka byly v prostoru výrobní haly nainstalovány kombinované senzory teploty, vlhkosti, CO2 a prašnosti (IoT Sensor Box Enviro).

Výsledek projektu

Podle údajů se zjistilo, že během výkonu stroje přichází pravidelně po určité době k výraznému zvýšení prašnosti v okolí stroje, což bylo zjevně patrné na grafu. Jak se očekávalo, je to způsobeno znečištěním filtru a jeho znefunkčněním, kdy následně muselo dojít k jeho výměně. Na základě měření byl zákazníkem nastaven nový proces výměny filtrů, který prodloužil dobu používání filtrů a také prodloužil dobu nepřetržitého provozu stroje snížením počtu prostojů.

V čem je řešení unikátní

Zákazníkům dáváme možnost podívat se na jejich továrnu přes data, která lze mnohdy získat jednoduchým způsobem a cenově dostupným řešením. Tímto způsobem může zákazník činit rozhodnutí na základě reálných dat a najít skrytý potenciál úspor, který dosud ani netušil.

Benefity

  • Operativní sledování stavu výrobního zařízení na základě environmentálních hodnot prachových částí Např. naplněnost filtrů nebo jiných filtračních technologií.
  • Efektivně nastavený cyklus výměny filtračních jednotek na základě jejich zaplnění (opotřebení) bez rizika ohrožení stroje nebo kvality finálního výrobku.
  • Jednoznačně prokazatelné environmentální hodnoty výrobního prostředí po celou dobu výroby a tím garantovaná zpětná tracebilita kvality výroby.

Návratnost - Return on Investment (ROI)

Investice

5.360 €

Úspora

288.000 € / rok

Leave a Comment

CONTENTS