WorkSys

WorkSys

Did You Know?

S WorkSys neexistuje žiadne riziko dodávateľského zamknutia.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Monitorování teploty, vlhkosti, CO2 a množství pevných částí

Estimated reading: 4 minutes 53 views

Cíl - krátký popis

Nastavení regulované výměny vzduchu v hale na základě měření CO2, jako nástroj energetické efektivity a kvality vzduchu pro pracovníky. Cílem je řídit výměnu vzduchu a v něm „uložených“ energií (teplo, chlad), až v případě, že budou dosaženy nastavené hodnoty CO2, teploty, vlhkosti nebo jejich kombinace.

Tím se udrží pracovní komfort zaměstnanců a neztrácejí se energie zbytečným pravidelným větráním, i když neexistuje reálný důvod potřeby výměny vzduchu ve výrobních prostorách.

Představení

Zákazník chtěl monitorovat, vizualizovat a následně řídit úroveň CO2 a ostatních veličin ve výrobní hale o rozloze cca 6000m2, kde pravidelně dle doporučení zajišťuje výměnu vzduchu. V této hale se nachází přibližně 50 ks menších vstřikolisů, 7 montážních poloautomatizačních linek a množství výrobních, řídících a obslužných pracovníků. Rovněž je nutné vyměnit řídící jednotku k řízení vzduchotechniky.

Na základě požadavku zákazníka byly v prostoru výrobní haly nainstalovány kombinované senzory teploty, vlhkosti, CO2 a prašnosti (IoT Sensor Box Enviro).

Výsledek projektu

Podle údajů bylo zjištěno, že jednotlivé měřené veličiny se výrazným způsobem mění v závislosti na vytížení výroby, množství lidí na jednotlivých pracovištích a na venkovních podmínkách. Na základě měření si zákazník nastavil nový proces výměny vzduchu, který prodloužil dobu mezi jednotlivými výměnami. Na základě měření si zákazník nastavil nový proces výměny vzduchu, který prodloužil dobu mezi jednotlivými výměnami. Systém automaticky upozorňuje obslužné pracovníky o potřebě provedení výměny vzduchu zasíláním notifikací.

V čem je řešení unikátní

Zákazník si má možnost nalézt ideální model výměny vzduchu na základě real time měření a nastavit automatické scénáře podle norem a očekávání bez potřeby upgrade řídící jednotky.

Benefity

  • Energetická efektivita – snižuje počty výměny vzduchu a tím významně šetří investované náklady do tepla, chladu a samotného běhu vzduchotechniky.
  • Trvalý monitoring vnitřního pracovního prostředí s prokazatelnými environmentálními hodnotami na časové ose (BOZP)
  • Vnitřně naměřené hodnoty mohou být použitelné při kontrole vlivu na probíhající výrobní procesy (např. při výrobě plastů, v potravinářství, elektronice, zdravotních výrobcích apod.)

Návratnost - Return on Investment (ROI)

Investice

5.360 €

Úspora

115.500 € / rok

Leave a Comment

CONTENTS