WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys simplicity is the ultimate sophistication

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Efektivita a vytížení VzV – aktivní monitoring

Estimated reading: 3 minutes 195 views

Cíl - krátký popis

Získání přehledu o aktuálním stavu vytížení VzV a rozhodnutí o potřebě nákupu nové manipulační techniky. Zobecnění této otázky patří vždy mezi základní v logistice: „Máme dost manipulační techniky, nebo jestli jí nemáme zbytečně moc?„.

Představení

Skryté náklady se nacházejí nejen v pořizovací ceně VzV, ale také v provozních či obnovovacích nákladech. Není nutné hned na úvod instalovat cenově náročnou technologii, ale základním měřením manipulační techniky dokázat zodpovědět otázku využití VzV a sledovat (či objevit) trendy sezónnosti či jiné výkyvy využití.

Výsledek projektu

Na základě měření a zaznamenaných hodnotách zákazník zjistil, že vybrané VzV nebyly dostatečně vytíženy a v určitém období nedosahovaly vytížení ani na 25%. Tato měření umožnila zákazníkovi velmi rychle a přesně se rozhodnout v případě potřeby nákupu nové manipulační techniky. Naopak došel k závěru, že část své manipulační techniky z důvodu nízkého vytížení vůbec nepotřebuje.

V čem je řešení unikátní

Není nutné nainstalovat cenově náročné technologie RTLS pro dosažení cíle a tím je poznání reálné efektivity. Používáme technologii, která v poměru cena/výsledek je unikátní a dostatečně atraktivní.

Benefity

  • Vzdálenost ujetá každým vysokozdvižným vozíkem
  • Čas chodu versus čas zastavení
  • Poměr naloženého a vyloženého času na vidlici
  • Čas potřebný k dokončení úkolu
    celková efektivnost zařízení (OEE)

Návratnost - Return on Investment (ROI)

Investice

21.570 €

Úspora

197.800 € / 1. rok

Leave a Comment

CONTENTS