WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys can prove that digitization is easy even for small and medium-sized companies.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Energetika od monitoring k řízení (7 kroků)

Estimated reading: 4 minutes 70 views

Cíl - krátký popis

Nastavit a spustit energetický koncept firmy, tak aby rozhodování o procesech a investicích bylo zohledněno iz pohledu energetických nákladů a tím zefektivnit a optimalizovat energetické vstupy na vyrobenou jednotku produktu.

Představení

S rostoucími cenami energií je jejich monitoring již více než nezbytný. Energie se skrývají v každé části firmy a energie jako celek, tvoří nezanedbatelnou část nákladů firmy. Neznalost struktury rozpadu nákladů na jednotlivé části firmy počínaje od samotných výrobních technologií, přes vzduchotechniku, sklady až po administrativní části může vést neefektivním nebo nedostatečným úsporným opatřením. Poznáním struktury spotřeby jednotlivých typů energií až na jejich zdrojová média se velmi snadno sečtou a naplánují i investice do výroby či skladování. elektrické energie (EE).

Výsledek projektu

Nastavením strategie měření na vstupních bodech jednotlivých energetických médií a následných podružných měření se rychle identifikovaly objekty, které mají zásadní nebo významný vliv na celkovou spotřebu média. EE. Kombinací podružných měření a importem údajů z distribuční společnosti zákazník věděl, čím se a jak moc přiblížil k rezervované kapacitě (RK a MRK). V prvním kroku se lehkými procesními opatřeními velmi snadno vyhnul energetickým špičkám a triviálním neefektivitám (nevypnutý stroj, svícení apod.) a následně na pozorování spotřeby z podružných měření detailně poznal chování a optimální výkon vs. spotřeba svých technologií. Kombinací s informacemi o vyrobených kusech zreálnil kalkulace a nastavil alerty na případné potencionální neefektivity. Rovněž se ukázalo, že kupř. měřením spotřeby EE na kompresorech, nebo na jiných motorických částech se efektivně monitoruje jejich kondice, což generuje dodatečné a nemalé úspory iv procesu údržby.

V čem je řešení unikátní

Aplikováním metodiky v energetice a online měřením jsme schopni i na „dálku“ identifikovat potencionální neefektivity a zreálnit spotřebu k provozované technologii a velikosti firmy.

Benefity

  • Nastavení energetické koncepce pro podnik bez ohledu na počet odběrných míst
  • Kontrola stavu smluvních parametrů pro jednotlivá odběrná místa ve vztahu k 15 min. spotřební křivce pro jednotlivá odběrná místa
  • Příprava návrhu hlavních a podružných měření pro dostatečný monitoring všech částí podílející se na spotřebě jednotlivých energií
  • Energetický management s udržením procesní smyčky (Monitorování,
  • Vyhodnocování, Plánování, Realizace opatření) k udržení již dosažených výsledků
  • Příprava návrhu pro nastavení reaktivních scénářů směrem k výrobním nebo provozním technologiím
  • Příprava návrhu při plánování produkce energie a skladování energie s cílem vnitřního vyregulování výroby a spotřeby
  • Směrování ke smart energetickému gridu

Návratnost - Return on Investment (ROI)

Investice

16.310 €

Úspora

21.700 € / rok

( 12% z nákladov na EE)

Leave a Comment

CONTENTS