WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys simplicity is the ultimate sophistication

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Digitální monitoring manuální výroby

Estimated reading: 4 minutes 81 views

Cíl - krátký popis

Manuální výrobní procesy jsou často nedostatečně monitorovatelné a omezují se na celkový počet odvedené výroby za časovou jednotku směny. Cílem řešení je zajistit co nejkvalitnější monitoring jednotlivých procesních částí výroby, i přes fakt, že není možné do výrobního procesu zavést jiné automatizační nástroje.
Detailnějším monitorováním jednotlivých částí výrobního procesu (např. operací) přes všechny parametry OEE se zajistí online dohled stavu a výkonu manuální výroby a při zakázkové výrobě lze zajistit i dostatečnou tracebilitu. Kvalita výroby může být rovněž součástí řešení.

Představení

Aktuální manuální výroby provozují většinou papírovou evidenci, resp. evidenci na bázi Excelů, či jiných lokálně vytvořených IT nástrojů. Představuje to logickou nadpráci pracovníků a další nadpráci to vyžaduje při zabezpečení dodatečné kontroly, zvláště, když se údaje používají jako podklad pro variabilní odměňování. Jednoduchým zavedením evidence a skenováním čárových nebo QR kódů na každém pracovišti lze již od nasazení projektu přinést úspory vyplývající z efektivního využití pracovní doby a zavedení online monitoringu výroby bez potřeby drahé nadpráce.
Aplikace je instalována do čtečky se skenerem, z pohledu dat dokáže velmi efektivně ( jedním naskenováním) zaznamenat aktuální stav provedené operace, spočítání vyrobených kusů, vyhodnocení výrobního výstupu a zaznamenání dílčího výkonu pracovníka.

V čem je řešení unikátní

Implementaci řešení je velmi jednoduchá, rychlá a možná i bez jakéhokoli zásahu do výrobních zařízení. Umožní velmi efektivně sledovat aktuální stav pracoviště (Andon), pracovníka na daném pracovním místě, kontroluje jeho kvalifikaci na dané pracovní místo a elektronicky, jen skenováním čárového kódu nebo QR kódu pohodlně eviduje výkon pracovníka, pracoviště, jakož i celé změny. Automaticky počítá rozdíly aktuálního výkonu pracovníka na pracovišti vůči nastaveným normám a tím přináší procesním inženýrům dostatek informací pro zvýšení efektivity výroby, snížené časových ztrát a nalezení potencionálních úspor. Stejně efektivně sleduje všechny typ prostojů i sledováním jejich délky a jejich porovnání vůči očekávání.
Řešení samozřejmě umožňuje hned nebo později, integrovat i informace z dalších částí výroby (např. tester apod.).

Benefity

  • Efektivní paperless nástroj, pro monitoring srovnatelný s údaji z poloautomatických linek i pro plně manuální výroby.
  • Online nástroj sledování stavu (Andon), kvality a výkonu výroby jak pro pracovníka, pracoviště, tak pro celou výrobní linku či komplexnější procesy.
  • Flexibilita řešení pro přizpůsobení aktuálním potřebám procesu nebo jiným požadavkům výroby.
  • Možnost nasedání bez potřeby lokálních IT zdrojů.
  • Možnost nasazení bez potřeby integrace na plánovací MRP nebo ERP systém.
  • Flexibilita reportů a grafů přímo v systému je v rukou uživatele a ne programátora.
  • Možná tracebilita výrobku, šarže, série.
    Kontrola stavu rozpracovanosti série.

Leave a Comment

CONTENTS