WorkSys

WorkSys

Did You Know?

S WorkSys neexistuje žiadne riziko dodávateľského zamknutia.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Bezpečnost při obsluze strojních zařízení

Estimated reading: 3 minutes 60 views

Cíl - krátký popis

Bezpečnostní prvky se postupně posouvají více a více do digitální úrovně s maximálním využitím AI a videosurveillance, čímž se zefektivňují a zlevňují, protože není třeba investovat do mechanických prvků ochrany. Navíc analytiku jsou propojeny v interoperabilních scénářích na úrovni shopflooru s dalšími systémy a přímo embedeed funkčnost zabezpečující systémy včasného varování (Early Warning Scenario) s podporou reaktivních scénářů až na úroveň EDGE shopflooru.

Představení

Robotická bezpečnost

Schopnost definovat potřebné úseky/oblasti a rozpoznat přesnou přítomnost lidí nebo části lidského těla nám umožňuje řídit roboty na základě těchto situací. Můžeme například zpomalit operační rychlost při narušení oranžové čáry a okamžitě zastavit robota, když se někdo přiblíží k červené.

Nouzové zastavení strojního zařízení

Schopnost rozpoznávat lidi nebo část lidského těla v proudu z kamery. Systém monitoruje vymezenou nebezpečnou zónu a nepřetržitě kontroluje blízkost živých objektů.
V případě nebezpečí může systém automaticky spustit následující akce:

 • Ihned zastaví stroj (drtiče, lisy, …)
 • Zpomaluje provozní rychlost (robotické rameno)
 • Spustí alarm
 • Projektuje optické varování (laserový nápis na zemi atd.)
Rozpoznání obličeje pro autorizaci operátora

Schopnost rozeznávat tváře zaměstnanců v továrně. Na základě rozpoznání obličeje může systém spustit následující akce:

 • Ponechá nebezpečné strojní zařízení neaktivní pro neautorizovaný personál
 • Odemkne vyhrazený režim pro autorizované osoby
 • Omezuje přístup do nebezpečné zóny (brány)

Výsledek projektu

Aplikováním takto efektivního systému s podporou umělé inteligence a videoanalytiky v reálném čase a jejich okamžitým o napojením na zabudovaný nástroj včasné varování, dokážeme včas upozornit na blížící se riziko bezpečnostních problémů a zvýšíte komplexní bezpečnostní dohled na shopfloore.

V čem je řešení unikátní

Analytiky jsou propojeny v interoperabilních scénářích na úrovni shopflooru s dalšími systémy a přímo embedeed funkčnost zabezpečující systémy včasného varování (Early Warning Scenario) s podporou reaktivních scénářů až na úroveň EDGE shopflooru.

Benefity

 • Bezpečnost v reálném čase
 • Systémy včasného varování
 • Nemusíte instalovat nákladné mechanické zábrany
 • Flexibilita v případě častých změn na shopflooru OEE s dalšími procesními řešeními a technologiemi a propojením na vytvoření nové hodnoty

Leave a Comment

CONTENTS