WorkSys

WorkSys

Did You Know?

With WorkSys, there is no risk of vendor lock in.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Bezpečnost pracovní síly a vybavení

Estimated reading: 3 minutes 75 views

Cíl - krátký popis

Pracovníci ve výrobních podnicích často utrpí zranění během práce. Pro zaměstnavatele je zajištění bezpečnosti jejich pracovní síly nesmírně důležité, protože přímo ovlivňuje výrobu. Velké přímé i nepřímé ztráty v logistice způsobují nehody:

  • Zranění zaměstnanci
  • Zničené dopravní prostředky
  • Poškozené skladovací jednotky a vybavení skladů
  • Zničený majetek klienta, který musí být znovu vyroben a tím pádem nemůže být dodán včas

Z dlouhodobých statistik vyplývá, že 98% nehod v dopravě zapříčiní lidská chyba / neopatrnost / nedodržení bezpečnostních standardů / úmysl a jen 2% jsou způsobeny jinými faktory (živly, technická chyba).

Představení

Manuální monitorovací procesy jsou často nedostatečné, protože jmenovaná osoba nemusí efektivně sledovat více obrazovek najednou. A takové chyby mohou mít obrovské důsledky pro zaměstnance a výrobní firmu. Používání technologií počítačového vidění dokáže efektivně odhalit jakékoli problémy související s bezpečnostními opatřeními, aby pracovníci mohli vytvářet zprávy na panelech a odesílat upozornění. V případě nehody je také možné automaticky vydávat upozornění, aby management mohl okamžitě přijmout nezbytná opatření.

Výsledek projektu

Maximalizovat bezpečnost s pomocí analytiky za kamerou a zapojením interoperabilních scénářů na podporu spouštění akcí upozornění, hlášení, akce dalších podpůrných systémů třetích stran, spouštění systémů včasného varování až po analytické vyhodnocování za podpory ML modelů integrovaných v systému WorkSys a využívání jako prediktivní modeling.

V čem je řešení unikátní

Umělá inteligence za kamerou ideálně instalovanou do světelných systémů, které mají rovnoměrně pokrytí v továrně a jsou zároveň i komunikační datovou sběrnicí po stávající kabelové soustavě. Následně můžete přidávat řadu dalších analytik s podporou umělé inteligence, které mohou být jak z bezpečnosti, tak i dalších oblastí průmyslu – kontrola kvality výroky, logistické toky, výrobní procesní prvky, atp.

Benefity

  • Aktivní a autonomní prvky bezpečnosti
  • Predikce a ne až následná reakce na události
  • Detailní rozpoznání nebezpečných zón na bázi dat
  • Komplexní propojení se všemi prvky třetích stran v továrně

Leave a Comment

CONTENTS