WorkSys

WorkSys

Did You Know?

Worksys je navrhnutý pre používateľov tak, aby používateľ klikal čo najmenej.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Bezpečnosť pracovnej sily a vybavenia

Estimated reading: 3 minutes 102 views

Cieľ - krátky popis

Pracovníci vo výrobných podnikoch často utrpia zranenia počas práce. Pre zamestnávateľov je zaistenie bezpečnosti ich pracovnej sily nesmierne dôležité, pretože priamo ovplyvňuje výrobu. Veľké priame aj nepriame straty v logistike spôsobujú nehody:

  • Zranení zamestnanci
  • Zničené dopravné prostriedky
  • Poškodené skladovací jednotky a vybavení skladov
  • Zničený majetok klienta, ktorý musí byť znovu vyrobený a tým pádom nemôže byť dodaný včas

Z dlhodobých štatistik vyplýva, že 98% nehôd v doprave zapríčiní ľudská chyba / neopatrnosť / nedodržanie bezpečnostných štandardov / úmysel a len 2% sú spôsobené inými faktory (živly, technická chyba).

Predstavenie

Manuálne monitorovacie procesy sú často nedostatočné, pretože menovaná osoba nemusí efektívne sledovať viacero obrazoviek naraz. A takéto chyby môžu mať obrovské dôsledky pre zamestnancov a výrobnú firmu. Používanie technológií počítačového videnia dokáže efektívne odhaliť akékoľvek problémy súvisiace s bezpečnostnými opatreniami, aby pracovníci mohli vytvárať správy na paneloch a odosielať upozornenia. V prípade nehody je tiež možné automaticky vydávať upozornenia, aby manažment mohol okamžite prijať potrebné opatrenia.

Výsledok projektu

Maximalizovať bezpečnosť s pomocou analytiky za kamerou a zapojením interoperabilných scenárov na podporu spúšťania akcií upozornenia, hlásenia, akcie ďalších podporných systémov tretích strán, spúšťanie systémov včasného varovania až po analytické vyhodnocovanie za podpory ML modelov integrovaných v systéme WorkSys a využívanie ako prediktívny modeling.

V čom je riešenie unikátne

Umelá inteligencia za kamerou ideálne inštalovanou do svetelných systémov, ktoré majú rovnomerne pokrytie vo fabrike a sú zároveň aj komunikačnou dátovou zbernicou po existujúcej káblovej sústave. Následne môžete pridávať množstvo ďalších analytík s podporou umelej inteligencie, ktoré môžu byť tak z bezpečnosti ako aj ďalších oblastí priemyslu – kontrola kvality výroky, logistické toky, výrobné procesné prvky, atď.

Benefity

  • Aktívne a autonómne prvky bezpečnosti
  • Predikcia a nie až následná reakcia na udalosti
  • Detailné rozpoznanie nebezpečných zón na báze dát
  • Komplexné prepojenie so všetkými prvkami tretích strán vo fabrike

Zanechať komentár

CONTENTS