WorkSys

WorkSys

Did You Know?

Jednoduchosť WorkSys je najvyššou sofistikovanosťou

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Ako video dohľad podporuje všeobecnú bezpečnosť

Estimated reading: 3 minutes 99 views

Cieľ - krátky popis

Zaistiť bezpečnosť výrobného procesu i pracovnej sily vo fabrike pomocou video dohľadu.

Predstavenie

Ukážka najčastejšie riešených oblastí:

  • Ďalší pár očí na zaistenie bezpečnosti výroby v továrni
  • Perimetria – Riešenie zaisťuje forenznú použiteľnosť a kvalitu údajov pre analytické aplikácie a efektívnu ochranu proti vlámaniu, úniku tovaru alebo priemyselnej špionáži.
  • Multifunkčné kamery pre ochranu kolegov –  Viacsmerové kamery a kamery so super vysokým rozlíšením poskytujú široké pokrytie. Video analýza smerových, virtuálnych liniek a detekcie vstupu/výstupu generuje upozornenia, ak kolegovia vstúpia do obmedzených, nebezpečných oblastí. Analytika zvuku rozpoznáva kritické zvuky, ako sú výbuchy, výkriky a rozbité sklo, čo umožňuje bezpečnostným pracovníkom rýchlo a efektívne reagovať na akúkoľvek núdzovú situáciu.
  • Detekcia dymu a požiaru – Keď dokážete presne identifikovať dym alebo požiar pomocou inteligentného videa, môžete reagovať v reálnom čase a nemusíte len čakať, kým dym spustí alarm, aby ste zistili, či existuje legitímna hrozba. Reakcia v reálnom čase znamená rýchlejšiu odozvu miestnych úradov a vaši zamestnanci alebo rodinní príslušníci sa môžu rýchlejšie dostať do bezpečia.

Výsledok projektu

Maximalizovať bezpečnosť s pomocou inteligencia za kamerou a zapojením interoperabilných scenárov na podporu spúšťania akcií upozornenia, hlásenia, akcie ďalších podporných systémov tretích strán, spúšťanie systémov včasného varovania až po analytické vyhodnocovanie za podpory modelov strojového učenia integrovaných do systému WorkSys.

V čom je riešenie unikátne

Videoanlytika za kamerou ideálne inštalovanou do svetelných systémov, ktoré majú rovnomerne pokrytie vo fabrike a sú zároveň aj komunikačnou dátovou zbernicou po existujúcej káblovej sústave. Následne môžete pridávať množstvo ďalších analytík s podporou umelej inteligencie, ktoré môžu byť tak z bezpečnosti ako aj ďalších oblastí priemyslu – kontrola kvality výroky, logistické toky, výrobné procesné prvky, atď.

Benefity

  • Aktívne a autonómne prvky bezpečnosti
  • Predikcia a nie až následná reakcia na udalosti
  • Detailné rozpoznanie nebezpečných zón na báze dát
  • Komplexné prepojenie so všetkými prvkami tretích strán vo fabrike

Zanechať komentár

CONTENTS