WorkSys

WorkSys

Did You Know?

We design Worksys for users so that the user clicks as little as possible.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Digitálny monitoring manuálnej výroby

Estimated reading: 4 minutes 95 views

Cieľ - krátky popis

Manuálne výrobné procesy sú často nedostatočne monitorovateľné a obmedzujú sa na celkový počet odvedenej výroby za časovú jednotku smeny. Cieľom riešenia je zabezpečiť čo najkvalitnejší monitoring jednotlivých procesných častí výroby, aj napriek faktu, že nie je možné do výrobného procesu zaviesť iné automatizačné nástroje.
Detailnejším monitorovaním jednotlivých časti výrobného procesu (napr. operácii) cez všetky parametre OEE sa zabezpečí online dohľad stavu a výkonu manuálnej výroby a pri zákazkovej výrobe je možné zabezpečiť aj dostatočnú tracebilitu. Kvalita výroby môže byť rovnako súčasťou riešenia.

Predstavenie

Aktuálne manuálne výroby prevádzkujú zväčša papierovú evidenciu, resp. evidenciu na báze Excelov, či iných lokálne vytvorených IT nástrojov. Predstavuje to logickú nadprácu pracovníkov a ďalšiu nadprácu to vyžaduje pri zabezpečení dodatočnej kontrolu, zvlášť, keď sa údaje používajú ako podklad pre variabilné odmeňovanie. Jednoduchým zavedením evidencie a skenovaním čiarových alebo QR kódov na každom pracovisku je možné už od nasadenia projektu priniesť úspory vyplývajúce z efektívneho využitia pracovného času a zavedenie online monitoringu výroby bez potreby drahej nadpráce.
Aplikácia je inštalovaná do čítačky so skenerom, z pohľadu dát dokáže veľmi efektívne ( jedným naskenovaním) zaznamenať aktuálny stav vykonanej operácie, spočítanie vyrobených kusov, vyhodnotenie výrobného výstupu a zaznamenanie dielčieho výkonu pracovníka.

V čom je riešenie unikátne

Implementáciu riešenia je veľmi jednoduchá, rýchla a možná aj bez akéhokoľvek zásahu do výrobných zariadení. Umožní veľmi efektívne sledovať aktuálny stav pracoviska (Andon), pracovníka na danom pracovnom mieste, kontroluje jeho kvalifikáciu na dané pracovné miesto a elektronicky, len skenovaním čiarového kódu alebo QR kódu pohodlne eviduje výkon pracovníka, pracoviska, ako aj celej zmeny. Automaticky počíta rozdiely aktuálneho výkonu pracovníka na pracovisku voči nastaveným normám a tým prináša procesným inžinierom dostatok informácii na zvýšenie efektivity výroby, znížené časových strát a nájdenie potencionálnych úspor. Rovnako efektívne sleduje všetky typ prestojov aj sledovaním ich dĺžky a ich porovnanie voči očakávaniu.
Riešenie samozrejme umožňuje hneď alebo neskôr, integrovať aj informácie z ďalších časti výroby (napr. tester a pod.).

Benefity

  • Efektívny paperless nástroj, pre monitoring porovnateľný s údajmi z poloautomatických liniek aj pre
    plne manuálne výroby.
  • Online nástroj sledovania stavu (Andon), kvality a výkonu výroby ako pre pracovníka, pracovisko, tak pre celú výrobnú linku, či komplexnejšie procesy.
  • Flexibilita riešenia pre prispôsobenie aktuálnym potrebám procesu alebo iným požiadavkám výroby.
  • Možnosť nasadanie bez potreby lokálnych IT zdrojov.
  • Možnosť nasadenia bez potreby integrácie na plánovací MRP alebo ERP systém.
  • Flexibilita reportov a grafov priamo v systéme je v rukách používateľa a nie programátora.
  • Možná tracebilita výrobku, šarže, série.
  •  Kontrola stavu rozpracovanosti série.

Zanechať komentár

CONTENTS