WorkSys

WorkSys

Did You Know?

We design Worksys for users so that the user clicks as little as possible.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Monitorovanie množstva pevných častí vo výrobnom procese

Estimated reading: 3 minutes 53 views

Cieľ - krátky popis

Sledovanie vplyvu prašnosti (podľa veľkosti jednotlivých prachových častíc) na kvalitu výroby, stav a údržbu výrobných zariadení.

Predstavenie

Zákazník v minulosti zakúpil a v súčasnosti využíva stroj za cca 3 MIL EUR, ktorý slúži na výrobu polotovaru. Počas svojej prevádzky prichádza k zvýšenej produkcii častíc prachu, ktoré chcel zákazník monitorovať.

Na základe požiadavky zákazníka boli v priestore výrobnej haly nainštalované kombinované senzory teploty, vlhkosti, CO2 a prašnosti (IoT Sensor Box Enviro).

Výsledok projektu

Podľa údajov sa zistilo, že počas výkonu stroja prichádza pravidelne po určitom čase k výraznému zvýšeniu prašnosti v okolí stroja, čo bolo zjavne viditeľné na grafe. Ako sa očakávalo, je to spôsobené znečistením filtra a jeho znefunkčnením, kedy následne muselo prísť k jeho výmene.  Na základe meraní bol zákazníkom nastavený nový proces výmeny filtrov, ktorý predĺžil dobu používania filtrov a tiež predĺžil dobu nepretržitej prevádzky stroja znížením počtu prestojov.

V čom je riešenie unikátne

Zákazníkom dávame možnosť pozrieť sa na ich fabriku cez dáta, ktoré sa dajú veľakrát získať jednoduchým spôsobom a cenovo dostupným riešením. Týmto spôsobom môže zákazník robiť rozhodnutia na základe reálnych dát a nájsť skrytý potenciál úspor, ktorý doposiaľ ani len netušil.

Benefity

  • Operatívne sledovanie stavu výrobného zariadenia na základe environmentálnych hodnôt prachových častí napr. naplnenosť filtrov alebo iných filtračných technológií.
  • Efektívne nastavený cyklus výmeny filtračných jednotiek na základe ich zaplnenia (opotrebenie) bez rizika ohrozenia stroja alebo kvality finálneho výrobku.
  • Jednoznačne preukázateľné environmentálne hodnoty výrobného prostredia počas celej doby výroby a tým garantovaná spätná tracebilita kvality výroby.

Návratnosť - Return on Investment (ROI)

Investícia

5.360 €

Úspora

288.000 € / rok

Zanechať komentár

CONTENTS