WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys can prove that digitization is easy even for small and medium-sized companies.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Monitorovanie množstva pevných častí vo výrobnom procese

Estimated reading: 3 minutes 109 views

Cieľ - krátky popis

Sledovanie vplyvu prašnosti (podľa veľkosti jednotlivých prachových častíc) na kvalitu výroby, stav a údržbu výrobných zariadení.

Predstavenie

Zákazník v minulosti zakúpil a v súčasnosti využíva stroj za cca 3 MIL EUR, ktorý slúži na výrobu polotovaru. Počas svojej prevádzky prichádza k zvýšenej produkcii častíc prachu, ktoré chcel zákazník monitorovať.

Na základe požiadavky zákazníka boli v priestore výrobnej haly nainštalované kombinované senzory teploty, vlhkosti, CO2 a prašnosti (IoT Sensor Box Enviro).

Výsledok projektu

Podľa údajov sa zistilo, že počas výkonu stroja prichádza pravidelne po určitom čase k výraznému zvýšeniu prašnosti v okolí stroja, čo bolo zjavne viditeľné na grafe. Ako sa očakávalo, je to spôsobené znečistením filtra a jeho znefunkčnením, kedy následne muselo prísť k jeho výmene.  Na základe meraní bol zákazníkom nastavený nový proces výmeny filtrov, ktorý predĺžil dobu používania filtrov a tiež predĺžil dobu nepretržitej prevádzky stroja znížením počtu prestojov.

V čom je riešenie unikátne

Zákazníkom dávame možnosť pozrieť sa na ich fabriku cez dáta, ktoré sa dajú veľakrát získať jednoduchým spôsobom a cenovo dostupným riešením. Týmto spôsobom môže zákazník robiť rozhodnutia na základe reálnych dát a nájsť skrytý potenciál úspor, ktorý doposiaľ ani len netušil.

Benefity

  • Operatívne sledovanie stavu výrobného zariadenia na základe environmentálnych hodnôt prachových častí napr. naplnenosť filtrov alebo iných filtračných technológií.
  • Efektívne nastavený cyklus výmeny filtračných jednotiek na základe ich zaplnenia (opotrebenie) bez rizika ohrozenia stroja alebo kvality finálneho výrobku.
  • Jednoznačne preukázateľné environmentálne hodnoty výrobného prostredia počas celej doby výroby a tým garantovaná spätná tracebilita kvality výroby.

Návratnosť - Return on Investment (ROI)

Investícia

5.360 €

Úspora

288.000 € / rok

Zanechať komentár

CONTENTS