WorkSys

WorkSys

Did You Know?

S WorkSys neexistuje žiadne riziko dodávateľského zamknutia.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Využitie senzorov pohybu na monitoring, optimalizáciu a utilizáciu skladu

Estimated reading: 3 minutes 156 views

Cieľ - krátky popis

Znižovanie nákladov a hľadanie akýchkoľvek úspor spojených s prevádzkou skladu.

Predstavenie

Požiadavkou od zákazníka bolo monitorovanie pohybu ľudí a VZV v distribučnom sklade, optimalizácia pohybu a utilizácia skladu. Pri hľadaní najvhodnejšej metódy monitorovania pohybu (pomer cena / výkon) s možnosťou využitia súčasnej dostupnej alebo už nainštalovanej technológie vyšlo najvhodnejšie využiť integráciu svietidiel, senzorov a komponentov riadenia do systému WorkSys pre potreby monitoringu a analýzy pohybu ľudí a VZV na základe zozbieraných dát.

Výsledok projektu

Na základe zozbieraných údajov, ich analýzou a získanými informáciami sa zistilo, že ľudia a VZV zbytočne veľa krát v priebehu pracovného času chodia do najvzdialenejších častí skladu. Týmto zvyšujú náklady na pohonné hmoty, údržbu VZV a strácali množstvo času zbytočnými prejazdami, čo zároveň predlžovalo aj čas nakládky a vykládky tovaru. Na základe meraní a údajov s ERP systému bol zákazníkom postupne prestavený layout jednotlivých pozícií výrobkov v sklade.

V čom je riešenie unikátne

Nepoužívame náročné a drahé technológie RTLS a prípadne iné, ale existujúce a veľakrát nainštalované senzory pohybu a tým sme pomer cena / dosiahnutý výsledok dostali na významnú a pre klienta atraktívnu úroveň.

Benefity

  • opakované použitie už inštalovaných senzorov pohybu aj na meranie času a frekvencie prítomnosti objektu pod senzorom
  • opakované použitie nameraných údajov pre potreby sledovania vyťaženosti práce v jednotlivých skladových uličkách
  • Nie je potrebné hneď inštalovať RTLS riešenia s veľkou vstupnou ínvestíciou
  • primerane presné údaje už z existujúceho HW (ideálny pomer  cena/výkon)      

Návratnosť - Return on Investment (ROI)

Investícia

4.780 €

Úspora

40.000 € / rok

Zanechať komentár

CONTENTS