WorkSys

WorkSys

Did You Know?

S WorkSys neexistuje žiadne riziko dodávateľského zamknutia.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Energetika od monitoringu k riadeniu (7 krokov)

Estimated reading: 4 minutes 118 views

Cieľ - krátky popis

Nastaviť a spustiť energetický koncept firmy, tak aby rozhodovanie o procesoch a investíciách bolo  zohľadnené aj z pohľadu energetických nákladov a tým zefektívniť a optimalizovať energetické vstupy na vyrobenú jednotku produktu.

Predstavenie

S rastúcimi cenami energií, je ich monitoring už viac ako nevyhnutný. Energie sa skrývajú v každej časti firmy a energie ako celok, tvoria nezanedbateľnú časť nákladov firmy. Neznalosť štruktúry rozpadu nákladov na jednotlivé časti firmy počnúc od samotných výrobných technológii, cez vzduchotechniku, sklady až po administratívne časti môže viesť neefektívnym, alebo nedostatočným úsporným opatreniam. Poznaním štruktúry spotreby jednotlivých typov energií až na ich zdrojové média sa veľmi ľahko spočítajú a naplánujú aj investície do výroby či skladovania napr. elektrickej energie (EE).

Výsledok projektu

Nastavením stratégie meraní na vstupných bodoch jednotlivých energetických médií a následných podružných meraní sa rýchlo identifikovali objekty, ktoré majú zásadný, alebo významný vplyv na celkovú spotrebu média napr. EE. Kombináciou podružných meraní a importom údajov z distribučnej spoločnosti zákazník vedel, čím sa a ako veľmi priblížil k rezervovanej kapacite (RK a MRK). V prvom kroku sa ľahkými procesnými opatreniami veľmi ľahko vyhol energetickým špičkám a triviálnym neefektivitám (nevypnutý stroj, svietenie a pod.) a následne na pozorovaní spotreby z podružných meraní detailne spoznal správanie a optimálny výkon vs. spotreba svojich technológii. Kombináciou s informáciami o vyrobených kusoch zreálnil kalkulácie a nastavil alerty na prípadné potencionálne neefektivity. Rovnako sa ukázalo, že napr. meraním spotreby EE na kompresoroch, alebo na iných motorických častiach sa efektívne monitoruje ich kondícia, čo generuje dodatočné a nemalé úspory aj v procese údržby.

V čom je riešenie unikátne

Aplikovaním metodiky v energetike a online meraním sme schopní aj na „diaľku“ identifikovať potencionálne neefektivity a zreálniť spotrebu k prevádzkovanej technológii a veľkosti firmy.

Benefity

  • Nastavenie energetickej koncepcie pre podnik bez ohľadu na počet odberných miest
  • Kontrola stavu zmluvných parametrov pre jednotlivé odberné miesta vo vzťahu k 15 min. spotrebnej krivke pre jednotlivé odberné miesta
  • Príprava návrhu hlavných a podružných meraní pre dostatočný monitoring všetkých častí podieľajúc sa na spotrebe jednotlivých energií
  • Energetický manažment s udržaním procesnej slučky (Monitorovanie, Vyhodnocovanie, Plánovanie, Realizácia opatrení) na udržanie už dosiahnutých výsledkov
  • Príprava návrhu pre nastavenie reaktívnych scenárov smerom k výrobným alebo prevádzkovým technológiám
  • Príprava návrhu pri plánovaní produkcie energie a skladovanie energie s cieľom vnútorného vyregulovania výroby a spotreby
  • Smerovanie k smart energetickému gridu

Návratnosť - Return on Investment (ROI)

Investícia

16.310 €

Úspora

21.700 € / rok

( 12% z nákladov na EE)

Zanechať komentár

CONTENTS