WorkSys

WorkSys

Did You Know?

With WorkSys, there is no risk of vendor lock in.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Kontrola správneho párovania etikiet

Estimated reading: 3 minutes 200 views

Cieľ - krátky popis

Kontrola správneho spárovania interných, skladových a zákazníckych etikiet. Monitoringom sa má zabraniť ľudskej chybe, ktorá by mohla spôsobiť penále za nesprávnu dodávku zákazníkovi.

Predstavenie

Zákazník mal problémy s nesprávnym spárovaním výrobných, skladových a zákazníckych etikiet. Vzhľadom k množstvu rôznych zákazníkov a ich zákazníckych etikiet prichádzalo k nesprávnemu vytlačeniu a spárovaniu etikiet výrobkov pre zákazníkov. Neexistovala žiadna monitorovaná kontrola pred vyskladnením, či zákaznícke etikety skutočne zodpovedajú zabaleným výrobkom, pričom následne prichádzalo k reklamáciám a vysokým penále zo strany zákazníkov.

Výsledok projektu

Po spustení aplikácie na kontrolu správneho spárovanie etikiet sa úplne odstránil problém s nesprávnym spárovaním etikiet. Zákazník tým ušetril značné množstvo peňazí na reklamáciách, extra prepravných nákladoch na prevoz zle označených výrobkov ako aj dodatočné správne označovanie vrátených výrobkov. Všetky vzniknuté nezrovnalosti zlého spárovania etikiet sú následne zaznamenávané v platforme WorkSys, kde si manažment firmy vie pozrieť všetky incidenty, ktoré by mohli vzniknúť a následne aj identifikovať zamestnancov, ktorí by prípadne chyby mohli generovať.

V čom je riešenie unikátne

Rýchlym vývojom aplikácie na základe presných požiadaviek zákazníka s využitím dostupného HW zariadenia a integráciou na platformu vytvárame zákazníkom komfort zberu a koncentrácie všetkých dát na jednom prehľadom mieste bez potreby zapojenie interného alebo externého IT.

Benefity

  • Jednoduchá kontrola zabezpečujúca správnosť exportovanej dodávky (potenciálna chyba zobrazená priamo na display)
  • Trvalý monitoring procesu s možnosťou naviazania na predchádzajúci výrobný proces
  • Na systéme Worksys je možné vidieť jednotlivé potenciálny chyby identifikované technológiu pre potreby vylepšenia procesov (procesnými inžiniermi)
  • Použiteľný aj ako nástroj na meranie výkonnosti zamestnancov ako súčasť procesných analýz a zvyšovanie efektivity logistických procesov.

Návratnosť - Return on Investment (ROI)

Investícia

8.960 €

Úspora

93.000 € / rok

Zanechať komentár

CONTENTS