WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys can prove that digitization is easy even for small and medium-sized companies.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Monitorovanie teploty, vlhkosti, CO2 a množstva pevných častí

Estimated reading: 3 minutes 82 views

Cieľ - krátky popis

Nastavenie regulovanej výmeny vzduchu v hale na základe meraní CO2, ako nástroj energetickej efektivity a kvality vzduchu pre pracovníkov. Cieľom je riadiť výmenu vzduchu a v ňom „uložených“ energií (teplo, chlad), až v prípade, ak budú dosiahnuté nastavené hodnoty CO2, teploty, vlhkosti, alebo ich kombinácia. 

Tým sa udrží pracovný komfort zamestnancov a nestrácajú sa energie zbytočným pravidelným vetraním, aj keď neexistuje reálny dôvod potreby výmeny vzduchu vo výrobných priestoroch.

Predstavenie

Zákazník chcel monitorovať, vizualizovať a následne riadiť úroveň CO2 a ostatných veličín vo výrobnej hale o rozlohe cca 6000m2, kde pravidelne podľa odporúčaní zabezpečuje výmenu vzduchu. V tejto hale sa nachádza približne 50 ks menších vstrekolisov, 7 montážnych poloautomatizačných liniek a množstvo výrobných, riadiacich a obslužných pracovníkov. Rovnako je nutné vymeniť riadiacu jednotku k riadeniu vzduchotechniky.

Na základe požiadavky zákazníka boli v priestore výrobnej haly nainštalované kombinované senzory teploty, vlhkosti, CO2 a prašnosti (IoT Sensor Box Enviro).

Výsledok projektu

Podľa údajov sa zistilo, že jednotlivé merané veličiny sa výrazným spôsobom menia v závislosti od vyťaženia výroby, množstva ľudí na jednotlivých pracoviskách a na vonkajších podmienkach. Na základe meraní si zákazník nastavil nový proces výmeny vzduchu, ktorý predĺžil dobu medzi jednotlivými výmenami. Na základe meraní si zákazník nastavil nový proces výmeny vzduchu, ktorý predĺžil dobu medzi jednotlivými výmenami. Systém automaticky upozorňuje obslužných pracovník o potrebe vykonania výmeny vzduchu zasielaním notifikácii.

V čom je riešenie unikátne

Zákazník si má možnosť nájsť ideálny model výmeny vzduchu na základe real time meraní a nastaviť automatické scenáre podľa noriem a očakávaní bez potreby upgrade riadniacej jednotky.

Benefity

  • Energetická efektivita – znižuje počty výmeny vzduchu a tým významne šetrí investované náklady do tepla, chladu a samotného behu vzduchotechniky.
  • Trvalý monitoring vnútorného pracovného prostredia s preukázateľnými environmentálnymi hodnotami na časovej osi (BOZP)
  • Vnútorne namerané hodnoty môžu byť použiteľné pri kontrole vplyvu na prebiehajúce výrobné procesy (napr. pri výrobe plastov, v potravinárstve, elektronike, zdravotných výrobkoch a pod.)

Návratnosť - Return on Investment (ROI)

Investícia

5.360 €

Úspora

115.500 € / rok

Zanechať komentár

CONTENTS