WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys can prove that digitization is easy even for small and medium-sized companies.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Monitorovanie procesu výroby a sledovanie efektivity (OEE)

Estimated reading: 3 minutes 99 views

Cieľ - krátky popis

Získanie prehľadu o aktuálnom stave výrobného procesu, výrobných prostriedkov a informácie o presnom stave vyrobených produktov v reálnom čase.

Predstavenie

Zákazník nemal informáciu o stave výroby v reálnom čase. Následne mu to spôsobovalo problémy s plánovaním nakládok a dopravy. Požiadavkou od zákazníka bolo monitorovanie procesu výroby a sledovanie efektivity v reálnom čase.
Za najvhodnejšiu metódu monitorovania procesu výroby a sledovania efektivity sa nám ukázalo využiť testery, ktoré zákazník používal pri výstupnej kontrole. Tieto boli napojené na logickú jednotku (WS EDGE), ktorá zaznamenávala jednotlivé vstupy a interpretovala ich na platforme v reálnom čase. Integráciou na ERP systém a na základe informácii z výrobného plánu o typoch výrobkoch a normovaných časoch zákazník okamžite dostal možnosť vidieť skutočnosť v porovnaní s plánom.

Výsledok projektu

Na základe zozbieraných údajov, ich analýzou a získanými informáciami sa zistilo, že začatím monitorovania jednotlivých pracovísk a výkonu ľudí, je potenciál zvýšenia výkonu jednotlivých pracovníkov o približne 20%. Zároveň je priestor na zlepšenie plánovania času nakládok, pretože stav rozpracovanej výroby je priebežne vyhodnocovaný. Na základe meraní a výstupov zo systému boli zákazníkom postupne nastavené nové normy pre výrobu jednotlivých produktov, čo viedlo k zvýšeniu množstva vyrobených výrobkov počas pracovnej zmeny bez nutnosti prijímania nových pracovníkov.

V čom je riešenie unikátne

WorkSys ako dobrý príklad platformového ekosystému s vynikajúcim a prehľadným grafickým rozhraním, ktorý zahŕňa modelovanie, plánovanie, analytiku, digitálnu inteligenciu, výkon podnikov, ako aj ďalšie dôležité nástroje do jednej užívateľsky príjemnej možnosti.

Benefity

  • zvýšenia výkonu jednotlivých pracovníkov o približne 20%
  • zvýšenie množstva vyrobených výrobkov počas pracovnej smeny bez nutnosti prijímania nových pracovníkov
  • identifikácia slabých miest procesu výroby
  • možnosť prepojenia merania OEE s ďalšími procesnými riešeniami a technológiami a prepojením na vytvorenie novej hodnoty

Návratnosť - Return on Investment (ROI)

Investícia

4.780 €

Úspora

147.600 € / rok

Zanechať komentár

CONTENTS