WorkSys

WorkSys

Did You Know?

Worksys je navrhnutý pre používateľov tak, aby používateľ klikal čo najmenej.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Monitorování procesu výroby a sledování efektivity (OEE)

Estimated reading: 3 minutes 77 views

Cíl - krátký popis

Získání přehledu o aktuálním stavu výrobního procesu, výrobních prostředků a informace o přesném stavu vyrobených produktů v reálném čase.

Představení

Zákazník neměl informaci o stavu výroby v reálném čase. Následně mu to způsobovalo problémy s plánováním nakládek a dopravy. Požadavkem od zákazníka bylo monitorování procesu výroby a sledování efektivity v reálném čase.
Za nejvhodnější metodu monitorování procesu výroby a sledování efektivity se nám ukázalo využít testery, které zákazník používal při výstupní kontrole. Tyto byly napojeny na logickou jednotku (WS EDGE), která zaznamenávala jednotlivé vstupy a interpretovala je na platformě v reálném čase. Integrací na ERP systém a na základě informací z výrobního plánu o typech výrobcích a normovaných časech zákazník okamžitě dostal možnost vidět skutečnost v porovnání s plánem.

Výsledek projektu

Na základě shromážděných údajů, jejich analýzou a získanými informacemi se zjistilo, že zahájením monitorování jednotlivých pracovišť a výkonu lidí, je potenciál zvýšení výkonu jednotlivých pracovníků o přibližně 20%. Zároveň je prostor pro zlepšení plánování času nakládek, neboť stav rozpracované výroby je průběžně vyhodnocován. Na základě měření a výstupů ze systému byly zákazníkům postupně nastaveny nové normy pro výrobu jednotlivých produktů, což vedlo ke zvýšení množství vyrobených výrobků během pracovní směny bez nutnosti přijímání nových pracovníků.

V čem je řešení unikátní

WorkSys jako dobrý příklad platformového ekosystému s vynikajícím a přehledným grafickým rozhraním, který zahrnuje modelování, plánování, analytiku, digitální inteligenci, výkon podniků a další důležité nástroje do jedné uživatelsky příjemné možnosti.

Benefity

  • Zvýšení výkonu jednotlivých pracovníků o přibližně 20%
  • Zvýšení množství vyrobených výrobků během pracovní směny bez nutnosti přijímání nových pracovníků
  • Identifikace slabých míst procesu výroby
  • Možnost propojení měření OEE s dalšími procesními řešeními a technologiemi a propojením na vytvoření nové hodnoty

Návratnost - Return on Investment (ROI)

Investice

4.780 €

Úspora

147.600 € / rok

Leave a Comment

CONTENTS