WorkSys

WorkSys

Did You Know?

With WorkSys, there is no risk of vendor lock in.

WorkSys - IIoT riešenie pre digitalizáciu

Rýchle, efektívne a cenovo prístupné riešenia pre všetky oblasti digitalizácie podniku...

Efektivna digitalizácia
Softvér ako služba
Prepojiteľnosť riešení
Rýchla implementácia
Skúste DEMO tetant
Príklady z praxe

Ako pomáha proces digitalizácie podniku ako konkurenčná výhoda

Digitalizácia môže byť pre podniky veľkou konkurenčnou výhodou z mnohých dôvodov. Tu sú niektoré z hlavných spôsobov, ako proces digitalizácie môže pomôcť podnikom zlepšiť ich výkon a získať konkurenčnú výhodu:

  • Zlepšená efektivita: Digitálny proces zvyčajne znižuje náklady na prevádzku, keďže môžu byť automatizované niektoré činnosti, ktoré by inak museli vykonávať zamestnanci. To znamená, že podniky môžu investovať svoje zdroje do iných oblastí, čím zlepšujú svoju efektivitu a výkonnosť.
  • Lepšia orientácia na zákazníka: Digitalizácia poskytuje podnikom nástroje a technológie, ktoré im umožňujú lepšie porozumieť ich zákazníkom a ich potrebám. To môže zahrňovať rôzne metódy zbierania a analýzy dát, ktoré pomôžu pochopiť aj nevyslovené potreby zákazníka, alebo predchádzať potenciálnym rizikám.
  • Zlepšenie rýchlosti a presnosti: Digitalizácia umožňuje podnikom zlepšiť rýchlosť a presnosť ich procesov, čo im umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie riešiť potreby zákazníkov a zlepšovať kvalitu svojich produktov alebo služieb

Digitalizácia sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou moderného sveta podnikania. Proces digitalizácie umožňuje podnikom presunúť sa od tradičných manuálnych procesov k automatizovaným a efektívnejším spôsobom riadenia svojich aktivít na báze dát. Pomáha im zvyšovať produktivitu, znižovať náklady a poskytovať lepšie služby svojim zákazníkom.

WorkSys ako jedinečný nástroj digitalizácie, ktorý je schopný poskytnúť softvér a hardvér súčasne a ponechať Vám slobodu výberu podnikových riešení do budúcnosti, Vám pomôže byť nielen včas a medzi prvými vo svojej oblasti podnikania, ale byť tam pripravený v poznaní svojich možností, ako aj potrieb zákazníka. 

Ako WorkSys pomáha a v čom je jedninečný?

Pozrite si pár krátkych videí, kde sa to pokúsime vysvetliť

Prehrať video
WorkSys ako cesta k Data-Driven-Factory
Prehrať video
Nenechajte sa v digitalizácii zavrieť
Prehrať video
Spojenie EDGE a Cloud prináša benefity
Prehrať video
Evolučné kroky digitalizácie

Prečítajte si o WorkSys viac ...

Čo o WorkSys vravia tí, čo ho už používajú?

bn5

WorkSys nám priniesol centralizovaný pohľad na fungovanie firmy a naprieč všetkými procesmi ako výroba, logistika, facility management. Výborné bolo, že to bolo rýchle a nič z existujúceho SW alebo HW sme nemuseli nahradiť. Len sa to napojilo dátovo do WorkSys.

John Ch.
CEO
bn1

Je výborné, že si nové workcentra alebo zmenu na existujúcich dokážeme pripraviť do WorkSys sami vo Factory Studiu. Šetrí nám to čas a v neposlednom rade aj náklady. Výborné s WorkSys je fakt, že ma nelimituje v napájaní softvéru , ktorý sme už pred nasadením WorkSys mali.

Peter F.
Engineering Manager
bn10

Vďaka WorkSys-u sme pochopili na faktoch (nameraných údajoch) ako sa veci dejú a potom ich napraviť bolo výrazne jednoduchšie.
Úpspory nám už investíciu do WorkSys dávno vrátili...

Dušan K.
Facility manager

V akých oblastiach je WorkSys už osvedčený nástroj?

Dobré vzťahy začínajú dôverou ...

Dokumentácia online.worksys.space

Portál online.worksys.space poskytuje príležitosť na získanie alebo zdieľanie skúseností alebo osvedčených postupov pri implementácii a

WorkSys - Technická príručka

WorkSys - Užívateľská príručka

Worksys fórum

Technické otázky a nám...

Vylepšenia WorkSys platf...

Užívatelská príručka...

Počet používateľov WorkSys-u
0
Počet pripojených digitálnych bodov
0
Priem. počet spracovaných správ za hod.
0