WorkSys

WorkSys

Did You Know?

With WorkSys, there is no risk of vendor lock in.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Pojmy, skratky a symboly

Estimated reading: 2 minutes 55 views

Entita

Predstavuje základný digitálny objekt, ktorý je vizualizovaný na Factory Dashboarde. Má dva typy vlastností:

  • Technické, ktoré sú reprezentované Typom Entity
  • Sémantické, ktoré sú zadávané pri vytváraní alebo správe digitálneho bodu (názov, pozícia, tvar a pod.).

Logický pohľad na Entinty z definičného hľadiska vyzerá nasledovne:  Entita obsahuje sadu Atribútov a každý Atribút môže byť definovaný pomocou Parametrov.

Typ Entity (angl. Entity Type)

Predstavuje technickú definíciu Entity, ktorá sa skladá z Atribútov Entity typu.

Atribút (Entity)

Predstavuje jednu vlastnosť Entity definovanú pomocou Entity Typu (napr. farbu objekty, hodnotu teploty, a pod.).

Paramater (Atribútu)

Predstavuje možnosť ako bližšie nastaviť, došpecifikovať určité vlastnosti Atribútu.

JSON formát

JSON je skratka z Java Script Object Notation a zjednodušene by sa dalo povedať, že JSON je javascriptový objekt zapísaný ako textový reťazec. 

EDGE

Predstavuje miesto, kde sú spracovávané vstupné údaje z rôznych zariadení a softvérov a konvertované do JSON formátu správ.   

IPsec

IPsec (IP security) je v informatike názov bezpečnostného rozšírenia IP protokolu založeného na autentizácii a šifrovaní každého IP datagramu. V architektúre OSI sa jedná o zabezpečenie už na sieťovej vrstve, a preto poskytuje transparentne bezpečnosť akémukoľvek prenosu (ktorejkoľvek sieťovej aplikácii).

Zanechať komentár

CONTENTS