WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys dokazuje, že digitalizácia je jednoduchá aj pre malé a stredné firmy.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Pojmy, zkratky a symboly

Estimated reading: 2 minutes 56 views

Entita

Představuje základní digitální objekt, který je vizualizován na Factory Dashboardu. Má dva typy vlastností:

  • Technické, které jsou reprezentovány Typem Entity
  • Sémantické, které jsou zadávány při vytváření nebo správě digitálního bodu (název, pozice, tvar apod.).

Logický pohled na Entinty z definičního hlediska vypadá následovně: Entita obsahuje sadu Atributů a každý Atribut může být definován pomocí Parametrů.

Typ Entity (angl. Entity Type)

Představuje technickou definici Entity, která se skládá z Atributů Entity typu.

Atribut (Entity)

Představuje jednu vlastnost Entity definovanou pomocí Entity Typu (např. barvu objekty, hodnotu teploty, apod.).

Paramater (Atributu)

Představuje možnost jak blíže nastavit, dospecifikovat určité vlastnosti Atributu.

JSON formát

JSON je zkratka Java Script Object Notation a zjednodušeně by se dalo říci, že JSON je javascriptový objekt zapsaný jako textový řetězec.

EDGE

Představuje místo, kde jsou zpracovávány vstupní údaje z různých zařízení a softwarů a konvertovány do JSON formátu zpráv.

IPsec

IPsec (IP security) je v informatice název bezpečnostního rozšíření IP protokolu založeného na autentizaci a šifrování každého IP datagramu. V architektuře OSI se jedná o zabezpečení již na síťové vrstvě, a proto poskytuje transparentně bezpečnost jakémukoli přenosu (kterékoli síťové aplikaci).

Leave a Comment

CONTENTS