WorkSys

WorkSys

Did You Know?

Worksys je navrhnutý pre používateľov tak, aby používateľ klikal čo najmenej.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Typy Atributů digitálních entit

Estimated reading: 6 minutes 35 views

Jsou situace, kdy je třeba aby se vizuální Atribut ještě více přiblížil k předmětu jeho použití. Například pokud chcete přepínač, tak nechce Atribut kde měníte hodnotu na 0 nebo 1. Chcete přepínač (grafický komponent). Toto u tak genericky navrženého systému jako je WorkSys je vždy výzva. V této části si ukážeme, jak hravě umí tyto potřeby řešit WorkSys.

Přesně za tímto účelem vznikl Parametr Atributu rich_type, který takovýmto způsobem dává informaci forntendu, jak má vizualizovat daný Atribut na web uživatelském rozhraní.

Jak jsme již psali v předchozí kapitole, tak rozšíření parametru value_type o další parametr rich_type umožňuje zobrazit speciální prvek uživatelského rozhraní nebo formátování. Paramater rich_type je volitelný a doplňuje se jen v případě potřeby.

Seznam možnosti je následující:

color

Tento parametr je definován, pokud je value_typestring„. Hodnota Atributu je pak hexadecimální vyjádření barvy (viz Color HEX

url

 

Tento parametr je definován, pokud je value_type string„. Hodnota Atributu je pak URL linka, která je z detailu entitiy kliknutelná jako hypertextový odkaz.

switcher

 

Tento parametr je definován, pokud je value_type bool„. Hodnota Atributu je pak vizuální přepínač.

datetime

Tento parametr je definován, pokud je value_typenumber„. Transformuje časové razítko z UNIX formátu (Epoch formát) do formátu požadovaného uživatelem. Výstup je formátován na např.: „RRRR-MM-DDTHH:mm:ssZ“, používá metodu formátování z moment.js)

duration

Tento parameter sa definuje ak je value_type „number“. Transformuje výsledok rozdielu časov v UNIX formáte (Epoch formát) na zrozumiteľné vyjadrenie časového rozdielu napr. 12:43:18.

Výstup je formátovaný na napr.: „RRRR-MM-DDTHH:mm:ssZ“, používa metódu moment.js duration extension)

Dalším parametrem format můžete nastavit očekávaný formát výstupu.

switch_profile_select

Tento parametr je definován, pokud je value_type string„. Zobrazuje výběr pro změnu profilů přepínače. Součást bez oprávnění není aktivní a nemůže být ovládán uživatelem.

dimming_profile_select

 

Tento parametr je definován, pokud je value_type string„. Zobrazuje výběr pro změnu profilů přepínače. Součást bez oprávnění není aktivní a nemůže být ovládán uživatelem.

attribute_rules

Tento parametr obsahuje podmínky pro modul pravidel. Viz: RuleEngine . Nejčastěji se používá při nastavování barevné vizualizací v závislosti na hodnotě Atributu.

Nebo například při interpretaci úrovně svícení, kde se barva určuje intervalem hodnot.

controllable

Tento parametr umožňuje k aktivním autorizačním prvkům vložit podmínky dodatečné autorizace potřebné přímo v definici profilu uživatele pro aktivní použití daného grafického prvku.

Dalšími Parametry „method“ a „command“ nastavujeme grafický prvek, který má být ovlivněn. Podporované „command“ hodnoty jsou:

  • dimming
  • switch

Rule Engine

Rule Engine nastaví atribut entity na základě definovaných pravidel podmínek. Podmínkou může být pravidlo intervalu (např.: (50,80)) nebo jakákoli platná hodnota JSON pro srovnání (např.: true, „notokstring“, 12, …)

  • (<hodnota> , <hodnota> ) – otevřený interval
  • [ <hodnota> , <hodnota> ] – uzavřený interval (včetně koncového bodu)

Leave a Comment

CONTENTS