WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys dokazuje, že digitalizácia je jednoduchá aj pre malé a stredné firmy.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Typy Atributů digitálních entit

Estimated reading: 6 minutes 70 views

Jsou situace, kdy je třeba aby se vizuální Atribut ještě více přiblížil k předmětu jeho použití. Například pokud chcete přepínač, tak nechce Atribut kde měníte hodnotu na 0 nebo 1. Chcete přepínač (grafický komponent). Toto u tak genericky navrženého systému jako je WorkSys je vždy výzva. V této části si ukážeme, jak hravě umí tyto potřeby řešit WorkSys.

Přesně za tímto účelem vznikl Parametr Atributu rich_type, který takovýmto způsobem dává informaci forntendu, jak má vizualizovat daný Atribut na web uživatelském rozhraní.

Jak jsme již psali v předchozí kapitole, tak rozšíření parametru value_type o další parametr rich_type umožňuje zobrazit speciální prvek uživatelského rozhraní nebo formátování. Paramater rich_type je volitelný a doplňuje se jen v případě potřeby.

Seznam možnosti je následující:

color

Tento parametr je definován, pokud je value_typestring„. Hodnota Atributu je pak hexadecimální vyjádření barvy (viz Color HEX

				
					...
 "fill_color": {
  "type": "static",
  "unit": null,
  "trans": {
   "cs": "Barva výplně",
   "de": "Füllfarbe",
   "en": "Fill color",
   "sk": "Farba vyplnenia"
  },
  "rich_type": "color",
  "value_type": "string",
  "value_default": "#ff2a00"
 },
 ...
				
			

url

 

Tento parametr je definován, pokud je value_type string„. Hodnota Atributu je pak URL linka, která je z detailu entitiy kliknutelná jako hypertextový odkaz.

				
					...
 "atribute_url": {
  "type": "static",
  "unit": " ",
  "trans": {
   "cs": "Popis attribute_url v cs jazyku",
   "de": "Popis attribute_url v de jazyku",
   "en": "Popis attribute_url v en jazyku",
   "sk": "Popis attribute_url v sk jazyku"
  },
  "rich_type": "url",
  "value_type": "string",
  "value_default": "https://online.worksys.space/worksys/"
 }
...
				
			

switcher

 

Tento parametr je definován, pokud je value_type bool„. Hodnota Atributu je pak vizuální přepínač.

				
					...
 "state_of_contactor": {
  "type": "telemetry",
  "unit": "",
  "trans": {
   "cz": "Stav stykače",
   "de": "Zustand des Schützes",
   "en": "State of contactor",
   "sk": "Stav stýkača"
  },
  "rich_type": "switcher",
  "value_type": "bool",
  "controllable": {
   "method": "set_command",
   "command": "switch",
   "maintenance_by": "local_energy"
  },
  "value_default": false
 },
 ...
				
			

datetime

Tento parametr je definován, pokud je value_typenumber„. Transformuje časové razítko z UNIX formátu (Epoch formát) do formátu požadovaného uživatelem. Výstup je formátován na např.: „RRRR-MM-DDTHH:mm:ssZ“, používá metodu formátování z moment.js)

				
					...
 "maintenance_date": {
  "type": "static",
  "unit": null,
  "trans": {
   "cz": "Datum údržby",
   "de": "Wartungsdatum",
   "en": "Maintenance date",
   "sk": "Dátum údržby"
  },
  "rich_type": "datetime",
  "value_type": "number",
  "value_default": 0
 },
 ...
				
			

duration

Tento parameter sa definuje ak je value_type „number“. Transformuje výsledok rozdielu časov v UNIX formáte (Epoch formát) na zrozumiteľné vyjadrenie časového rozdielu napr. 12:43:18.

Výstup je formátovaný na napr.: „RRRR-MM-DDTHH:mm:ssZ“, používa metódu moment.js duration extension)

				
					...
 "duration": {
  "type": "telemetry",
  "unit": null,
  "trans": {
   "cz": "Doba trvání",
   "de": "Dauer",
   "en": "Duration",
   "sk": "Trvanie"
  },
  "format": "HH:mm:ss",
  "rich_type": "duration",
  "value_type": "number",
  "value_default": 0
 },
...
				
			

Dalším parametrem format můžete nastavit očekávaný formát výstupu.

switch_profile_select

Tento parametr je definován, pokud je value_type string„. Zobrazuje výběr pro změnu profilů přepínače. Součást bez oprávnění není aktivní a nemůže být ovládán uživatelem.

				
					...
 "profile_line": {
  "type": "telemetry",
  "unit": null,
  "rich_type": "switch_profile_select",
  "value_type": "number",
  "controllable": {
   "method": "set_profile",
   "maintenance_by": "local_setup"
  },
  "value_default": null
 },
...
				
			

dimming_profile_select

 

Tento parametr je definován, pokud je value_type string„. Zobrazuje výběr pro změnu profilů přepínače. Součást bez oprávnění není aktivní a nemůže být ovládán uživatelem.

				
					...
 "dimming_profile": {
  "type": "telemetry",
  "unit": null,
  "rich_type": "dimming_profile_select",
  "value_type": "string",
  "controllable": {
   "method": "set_profile",
   "maintenance_by": "local_setup"
  },
  "value_default": ""
 },
...
				
			

attribute_rules

Tento parametr obsahuje podmínky pro modul pravidel. Viz: RuleEngine . Nejčastěji se používá při nastavování barevné vizualizací v závislosti na hodnotě Atributu.

				
					...
 "status": {
  "type": "telemetry",
  "unit": null,
  "trans": {
   "en": "Status",
   "sk": "Stav",
   "de": "Status",
   "cz": "Stav"
  },
  "value_type": "string",
  "value_default": "virtual",
  "attribute_rules": {
   "fill_color": [
    {
     "value": "#adadad",
     "condition": "virtual"
    },
    {
     "value": "#1eff00",
     "condition": "OK"
    },
    {
     "value": "#ff2a00",
     "condition": "NOK"
    }
   ]
  }
...
				
			

Nebo například při interpretaci úrovně svícení, kde se barva určuje intervalem hodnot.

				
					...
"dimming": {
  ...
  "attribute_rules": {
    "fill_color": [
      {
       "condition": "(,50]",
       "value": "#fcfeff"
      },
      {
       "condition": "(50,80]",
       "value": "#f0f7ff"
      },
      {
       "condition": "(80,)",
       "value": "#deebf7"
      }
    ]
  }
  ...
}
...
				
			

controllable

Tento parametr umožňuje k aktivním autorizačním prvkům vložit podmínky dodatečné autorizace potřebné přímo v definici profilu uživatele pro aktivní použití daného grafického prvku.

				
					...
  "controllable": {
   "maintenance_by": "lighting",
   "method": "set_command",
   "command": "dimming"
  },
...
				
			

Dalšími Parametry „method“ a „command“ nastavujeme grafický prvek, který má být ovlivněn. Podporované „command“ hodnoty jsou:

 • dimming
 • switch
				
					...
  "controllable": {
   "maintenance_by": "lighting",
   "method": "set_command",
   "command": "switch"
  },
...
				
			

Rule Engine

Rule Engine nastaví atribut entity na základě definovaných pravidel podmínek. Podmínkou může být pravidlo intervalu (např.: (50,80)) nebo jakákoli platná hodnota JSON pro srovnání (např.: true, „notokstring“, 12, …)

 • (<hodnota> , <hodnota> ) – otevřený interval
 • [ <hodnota> , <hodnota> ] – uzavřený interval (včetně koncového bodu)

Leave a Comment

CONTENTS