WorkSys

WorkSys

Did You Know?

With WorkSys, there is no risk of vendor lock in.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Principy posílání dat

Estimated reading: 2 minutes 68 views

Údaje jsou do systému zasílány z úrovně EDGE zařízení. Jedná se o místo, kde lze data již předpřipravit, různě kombinovat a zkonstruovat správu ndo požadovaného formátu.

Zprávy jsou z EDGE zasílány přes IPsec bezpečného spojení. IPsec (IP security) je v informatice název bezpečnostního rozšíření IP protokolu založeného na autentizaci a šifrování každého IP datagramu. V architektuře OSI se jedná o zabezpečení již na síťové vrstvě, a proto poskytuje transparentně bezpečnost jakémukoli přenosu (kterékoli síťové aplikaci).

Bezpečnostní mechanismy vyšších vrstev (nad protokoly TCP/UDP, kde pracují TLS/SSL, SSH apod.) vyžadují podporu uvnitř aplikací. IPsec je definován v několika desítkách RFC vydaných IETF – základními jsou RFC 2401 a RFC 2411.

IPsec používá kryptografické bezpečnostní služby k ochraně komunikace prostřednictvím IP protokolu. Poskytuje ověřování dat, původ dat, jejich integritu, důvěrnost (šifrování) a ochranu proti útoku pomocí přehrání (viz replay attack). 

I toto je jeden z důkazů, že bezpečnost posílaných a ukládaných údajů je brána velmi vážně a již na úrovni architektury systému byla učiněna opatření, aby systém WorkSys splňoval nejvyšší bezpečnostní standardy.

Pro lepší pochopení si prohlédněte následující obrázek.

Leave a Comment

CONTENTS