WorkSys

WorkSys

Did You Know?

Worksys je navrhnutý pre používateľov tak, aby používateľ klikal čo najmenej.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Princípy posielania údajov

Estimated reading: 2 minutes 75 views

Údaje sú do systému posielané z úrovne EDGE zariadení. Ide o miesto, kde je možné údaje už predpripraviť, rôzne kombinovať a skonštruovať správu ndo požadovaného formátu. 

Správy sú z EDGE posielané cez IPsec bezpečného spojenia. IPsec (IP security) je v informatike názov bezpečnostného rozšírenia IP protokolu založeného na autentizácii a šifrovaní každého IP datagramu. V architektúre OSI sa jedná o zabezpečenie už na sieťovej vrstve, a preto poskytuje transparentne bezpečnosť akémukoľvek prenosu (ktorejkoľvek sieťovej aplikácii). 

Bezpečnostné mechanizmy vyšších vrstiev (nad protokoly TCP/UDP, kde pracujú TLS/SSL, SSH a pod.) vyžadujú podporu vo vnútri aplikácií. IPsec je definovaný v niekoľkých desiatkach RFC vydaných IETF – základnými sú RFC 2401 a RFC 2411.

IPsec používa kryptografické bezpečnostné služby na ochranu komunikácie prostredníctvom IP protokolu. Poskytuje overovanie dát, pôvod dát, ich integritu, dôvernosť (šifrovanie) a ochranu proti útoku pomocou prehrania (viď replay attack). 

Aj toto je jeden z dôkazov, že bezpečnosť posielaných a ukladaných údajov je braná veľmi vážne a už na úrovni architektúry systému boli urobené opatrenia, aby systém WorkSys spĺňal najvyššie bezpečnostné štandardy.

Pre lepšie pochopenie si pozrite nasledujúci obrázok.

Zanechať komentár

CONTENTS