WorkSys

WorkSys

Did You Know?

We design Worksys for users so that the user clicks as little as possible.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Struktura posílaných údajů

Estimated reading: 3 minutes 46 views

Údaje jsou do systému zasílány přes zprávy v JSON formátu pomocí MQTT protokolu. Základní struktura posílaných údajů je následující:

identifikátor objektu

Jedná se o jedinečný identifikátor objekty, který je v systému jednojenoznačný (unikátní). Není možné , aby systému měl dva stejné identifikátory objekty. Hodnotu lze zkopírovat z Factory Studia z pole TB name.

ts

Představuje časové razítko přiřazující hodnoty v sekci „values“ na časovou osu podle času jejich vzniku. Údaj je zadáván v UNIX formátu (Epoch formát).

values

Představuje seznam a hodnoty Atributů posílaných k danému časovému razítku.

Vzorová JSON struktura zprávy

				
					{
 "<identifikator objektu>": [
  {
   "ts": <časová pečiatka>,
   "values": {
    ...
   }
  }
 ]
}

				
			

Příklad formátu zprávy pro parkovací místo

				
					{
 "1092": [
  {
   "ts": 1666178890739,
   "values": {
    "available": false,
    "status": "OK",
    "vehicle_type": "Car",
    "start_time": 1666155187000,
    "duration": 23703
   }
  }
 ]
}

				
			

Leave a Comment

CONTENTS