WorkSys

WorkSys

Did You Know?

S WorkSys neexistuje žiadne riziko dodávateľského zamknutia.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Struktura posílaných údajů

Estimated reading: 3 minutes 70 views

Údaje jsou do systému zasílány přes zprávy v JSON formátu pomocí MQTT protokolu. Základní struktura posílaných údajů je následující:

identifikátor objektu

Jedná se o jedinečný identifikátor objekty, který je v systému jednojenoznačný (unikátní). Není možné , aby systému měl dva stejné identifikátory objekty. Hodnotu lze zkopírovat z Factory Studia z pole TB name.

ts

Představuje časové razítko přiřazující hodnoty v sekci „values“ na časovou osu podle času jejich vzniku. Údaj je zadáván v UNIX formátu (Epoch formát).

values

Představuje seznam a hodnoty Atributů posílaných k danému časovému razítku.

Vzorová JSON struktura zprávy

				
					{
 "<identifikator objektu>": [
  {
   "ts": <časová pečiatka>,
   "values": {
    ...
   }
  }
 ]
}

				
			

Příklad formátu zprávy pro parkovací místo

				
					{
 "1092": [
  {
   "ts": 1666178890739,
   "values": {
    "available": false,
    "status": "OK",
    "vehicle_type": "Car",
    "start_time": 1666155187000,
    "duration": 23703
   }
  }
 ]
}

				
			

Leave a Comment

CONTENTS