WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys can prove that digitization is easy even for small and medium-sized companies.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Štruktúra posielaných údajov

Estimated reading: 3 minutes 96 views

Údaje sú do systému posielané cez správy v JSON formáte pomocou MQTT protokolu. Základná štruktúra posielaných údajov je nasledovná:

identifikátor objektu

Ide o jedinečný identifikátor objekty, ktorý je v systéme jednojednoznačný (unikátny). Nie je možné , aby systéme mal dva rovnaké identifikátory objekty. Hodnotu ej možne skopírovať z Factory Studia z pola TB name.

ts

Predstavuje časovú pečiatku priradujúcu hodnoty v sekcii „values“ na časovú os podľa času ich vzniku. Údaj je zadávaný v UNIX formáte (Epoch formát).

values

Predstavuje zoznam a hodnoty Atribútov posielaných k danej časovej pečiatke.

Vzorová JSON štruktúra správy

				
					{
 "<identifikator objektu>": [
  {
   "ts": <časová pečiatka>,
   "values": {
    ...
   }
  }
 ]
}

				
			

Príklad formátu správy pre parkovacie miesto

				
					{
 "1092": [
  {
   "ts": 1666178890739,
   "values": {
    "available": false,
    "status": "OK",
    "vehicle_type": "Car",
    "start_time": 1666155187000,
    "duration": 23703
   }
  }
 ]
}

				
			

Zanechať komentár

CONTENTS