WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys dokazuje, že digitalizácia je jednoduchá aj pre malé a stredné firmy.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Štruktúra posielaných údajov

Estimated reading: 3 minutes 42 views

Údaje sú do systému posielané cez správy v JSON formáte pomocou MQTT protokolu. Základná štruktúra posielaných údajov je nasledovná:

identifikátor objektu

Ide o jedinečný identifikátor objekty, ktorý je v systéme jednojednoznačný (unikátny). Nie je možné , aby systéme mal dva rovnaké identifikátory objekty. Hodnotu ej možne skopírovať z Factory Studia z pola TB name.

ts

Predstavuje časovú pečiatku priradujúcu hodnoty v sekcii „values“ na časovú os podľa času ich vzniku. Údaj je zadávaný v UNIX formáte (Epoch formát).

values

Predstavuje zoznam a hodnoty Atribútov posielaných k danej časovej pečiatke.

Vzorová JSON štruktúra správy

Príklad formátu správy pre parkovacie miesto

Zanechať komentár

CONTENTS