WorkSys

WorkSys

Did You Know?

S WorkSys neexistuje žiadne riziko dodávateľského zamknutia.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Definícia digitálnych entít

Estimated reading: 2 minutes 71 views

Jednotlivé digitálne body v systéme WorkSys reprezentujú objekty reálneho sveta. Aby bolo možné zachytiť všetky kľúčové vlastnosti (atribúty), tak jednotlivé body sú reprezentované Typom entity (angl. Entity Type), ktorá reprezentuje daný typ objektu. 

Každý typ objektu má vlastnú  štruktúru, ktorá najlepšie vystihuje jeho vlastnosti, ktoré sú reprezentované Atribútom Typu Entity (napr.  Svietidlo).

Entita predstavuje základný digitálny objekt, ktorý je vizualizovaný na Factory Dashboarde. Má dva typy vlastností:

  • Sémantické, ktoré sú zadávané pri vytváraní alebo správe digitálneho bodu (názov objektu – HS3.13.54.2.7, pozícia, tvar a pod.).
  • Technické, ktoré sú reprezentované Typom Entity reprezentované Atribútmi (dimm, Status svietidla, switch, Adresa svietidla, jas svietidla, meno ikony, atď.) 

Typ Entity je pri zobrazení detailu entity na Factory Dashboarde zobrazený pod názvom Entity. V hore zobrazenom príklade  je názov Entity HS3.13.54.2.5 a Typ Entity je Svietidlo. 

Aby bola zabezpečená dostatočná flexibilita zabezpečujúca schopnosť upravovať štruktúru Entity, tj. meniť alebo dopĺňať Atribúty, tak je definícia uložená v JSON formáte.  Ako vyzerá štruktúra JSON formátu Typu Entity je popísané v nasledujúcej časti Štruktúra digitálnych entít. 

Zanechať komentár

CONTENTS