WorkSys

WorkSys

Did You Know?

Worksys je navrhnutý pre používateľov tak, aby používateľ klikal čo najmenej.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Definícia a štruktúra digitálnych entít

Estimated reading: 1 minute 85 views

Táto kapitola sa zaoberá tvorbou a správou definícii Typov Entít pomocou JSON formátu. Je však veľmi dôležité si zdôrazniť pár základných pravidiel pravidiel.

  • JSON je textový formát definície objektu a preto je možné ho editovať v textovom editore. Aby ste sa vyhli riziku zlej syntaxe odporúčame použiť online JSON editor, ktorý syntax kontroluje ( napr. jsoneditoronline.org )
  • Názvy atribútov odporúčame písať vždy malými písmenami a nemali by obsahovať medzery. Medzeri môžete nahradiť podčiarkovníkom ( napr. pocet_kusov ) 
  • Už samotný Typ Entity podporuje viac jazyčnosť systému a popis atribútu sa prekladá cez značky jazykov ( ISO 639-1)

Zanechať komentár

CONTENTS