WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys dokazuje, že digitalizácia je jednoduchá aj pre malé a stredné firmy.

19.3.2023 bol uvoľnený nový release 2/2023, ktorý obsahuje nasledovné zlepšenia:

SK: Nové funkcie WorkSys zo dňa 19.3.2023

EN: New features of WorkSys from 19.3.2023

CZ: Nové funkce WorkSys ze dne 19.3.2023