WorkSys

WorkSys

Did You Know?

We design Worksys for users so that the user clicks as little as possible.

Nové funkce WorkSys ze dne 19.3.2023

(update release 02/2023)

Přinášíme další novinky, které i díky vašim podnětům pomáhají neustále zdokonalovat samotný produkt WorkSys.Space v jednotlivých jeho částech. V tomto releasu pokračujeme ve vylepšeních v části Performance Dashboard.

Performace Dashboard nabízí jednoduché zobrazení a sdílení údajů, nekomplikovanou analýzu dat a lepší kontrolu a správu aktiv internetu věcí. Kromě toho umožňuje firmám najít dosud neobjevené poznatky, činit efektivnější obchodní rozhodnutí v reálném čase a odhalit nové vyhlídky na růst nebo úspory. Pomocí komplexnějších informačních panelů v Performance Dashboardu se stále se zlepšujícími nástroji si můžete snadno zpracovávat své údaje do grafů bez potřeby programátorských kapacit. Můžete snadno získávat užitečné statistiky z vašich údajů mnohem rychleji a transparentněji, čímž snadno získáte konkurenční výhodu.

V následujícím bloku naleznete novinky, které již máte na svém systému a můžete je začít okamžitě používat.

Nové funkce v Performance Dashboard (PD)

Grafy se dvěma Y osami.

Pred ...
Po ....

Praxe ukázala, že překládání údajů různého typu na časové ose pomáhá odhalit na oko neviditelné vztahy nebo souvislosti údajů. Častokrát, nicméně rozdílnost nominální hodnoty údajů CO₂ a Teploty či vlhkosti. bránilo lepší vizualizaci na grafu. Proto jsme umožnili zvolit do grafu dvě Y osy, aby se rozdílnost nominálních hodnot snadněji eliminovala.

Možnost zobrazit komponentu z PD na celou obrazovku

Stále více se WorkSys panely objevují jako součást samotného procesu výroby na obrazovkách na lince. Jednoduchým rozklinutím ikony (viz. obrázek) si je takto možne zvětšit jakoukoli komponentu na celou obrazovku (např. aktuální celosměnový průběh OEE) a pouhým stisknutím klávesy ESC ji znovu vrátit do původního stavu.

Díky možnosti vládnout do komponentu i obrázky, video, či jiné části firemních sofwarů napojitelných přes iframe (umožňuje zahrnout obsah z externích zdrojů na vaše stránky worksys), je to rovněž dobrý tip pro návodky nebo montážní manuály.

Vyhledávání Panelů v Performance Dashboardu

Přibývajícím počtem Panelů se výběr na základě klasifikace přes levé menu začal jevit jako nedostatečné kritérium. Proto jsme vložili vyhledávací okno, přes které se můžeme dotazovat název, oblast Panelu, vlastníka Panelu a zjemnit filtrování na požadovaný detail.

Zobrazit jméno vlastníka a datum a čas poslední změny Panelu v Performance Dashboardu

Dnes už není žádnou výjimkou, kdy uživatel WorkSys má k dispozici také desítky různých datových Panelů. Některé si vytvořil sám a některé mu byly delegovány. Abychom mu poskytli co největší komfort, zviditelnili jsme jméno vlastníka Panelu a datum poslední změny.

Zobrazit datum a čas poslední změny definice komponenty

Totéž platí io komponentech. Abychom uživateli poskytli co největší informační komfort, zviditelnili jsme datum a čas poslední změny.

Dovolili jsme si v tomto článku vyzvednout jen pár důležitých dodaných funkcionalit. Součástí tohoto release byla i další drobná funkční či technologická vylepšení, jako vylepšená mobilní responzivita u jednotlivých Panelů, či další navenek neviditelné technologické změny. Hlavním cílem WorkSys je přinášet trvalá vylepšení produktu, bez potřeby odstávky systému či jakýchkoli vašich dalších nákladů. Aby byla digitalizace zábavou a hledání efektivity, reps. úspor dláždilo cestu k vaší firemní prosperitě.

WorkSys.Space