WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys dokazuje, že digitalizácia je jednoduchá aj pre malé a stredné firmy.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Kategória Status

Estimated reading: 1 minute 6 views

Takto vyzerajú správne vyplnené polia pre graf Kategórie Status. Spôsob vizualizácie je možne nastaviť cez pole Vizualizácia výberom z ponuky.

Funkčne sú grafy rovnaké a a rozdiel je len vizuálny.

Výsečový
Šiškový - Doughnut

Leave a Comment

CONTENTS