WorkSys

WorkSys

Did You Know?

With WorkSys, there is no risk of vendor lock in.

Software jako služba (SaaS)

Software jako služba (Software as a Service = SaaS) je způsob provozování softwaru, při kterém používá zákazník software formou služby prostřednictvím internetu. Jedná se zpravidla o podnikové aplikace, které jsou poskytovány na základě smlouvy.

Zákazník tak nemusí nakupovat drahé technické vybavení, žádné softwarové licence a nestará se ani servery, systémy či data. Provozovatel softwaru poskytuje software jako službu, kde je tento poplatek jediný náklad na provoz.

Proč je SaaS výhodný

Software jako služba snižuje přímé i nepřímé náklady na software, na IT kapacity s příslušným know-how (včetně zastupitelností), na zařízení a software pro tvorbu a skladování systémových a datových záloh a pod.

Zásadními a nespornými benefity WorkSys jako služby (SaaS) v porovnání s lokálně instalovaným systémem jsou ve dvou oblastech:

 • Ekonomické
  • Výrazně nižší vstupní náklady v porovnání s lokální instalací.
  • Velmi snadno spočitatelná a rychlejší návratnost vůči lokálním instalacím.
  • Žádné nepředvídané náklady vyplývající z poruchy HW nebo SW.
  • Snadno plánovatelný a pravidelný náklad
  • Žádné další sekundární náklady na provoz, například elektrická energie, provoz klimatizačních jednotek serveroven, zálohových systémů (což při tomto množství ukládaných údajů) není zanedbatelná položka a pod. 
 • Provozní
  • Systém po zakoupení máte v krátké době nastaven a připraven používat.
  • Jeho nasazení ve firmě nepotřebuje žádné lokální IT zdroje ani kapacity.
  • Součástí provozního poplatku (subrciption) jsou i průběžná vylepšení systému jak z pohledu bezpečnosti, tak z pohledu nových rozšiřujících se funkčností systému
  • O bezpečnost dat se stará samotné datové centrum, které provozuje servery a systémy a které splňuje přísné normy. ISO27001, IS9001, ISO14001. Bezpečnost datových center poskytujících SaaS, je mnohdy větší než u lokálních on-premise řešení.

.