WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys dokazuje, že digitalizácia je jednoduchá aj pre malé a stredné firmy.

Připojitelnost a propojitelnost zařízení a softwaru

Propojitelnost a připojitelnost stávajících zařízení a softwaru je v době digitalizace jednou z největších výzev. Přináší totiž největší potenciál efektivity a úspor. Svojí podstatou jde o budování inteligentních a IIoT ekosystémů firmy dlouhodobým a udržitelným způsobem. Připojením stávajících zařízení a stávajícího softwaru do jednoho funkčního celku se vytváří Digitální ekosystém.

Jednotlivá částečná, větší nebo menší či pokročilá řešení získávají novou hodnotu v digitálním ekosystému tím, že se navzájem datově nebo funkčně obohacují. Společně tím vytvářejí a přinášejí novou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu. Centralizací relevantních údajů v digitálním ekosystému na jedno místo zvyšují transparentnost procesů ve firmě, jejich dostupnost a srozumitelnost a hlavně umožňuje sledovat jejich vzájemné souvztažnosti a včas přijímat správná rozhodnutí odvozená z datových faktů.

Digitální ekosystém

 • je skupina vzájemně propojených informačních a digitálních technologických řešení, která mohou fungovat jako jeden celek.
 • tvoří dodavatelé, partneři pro řešení, aplikace, poskytovatelé datových služeb třetích stran a všechny příslušné technologie.
 • představuje jeden z hlavních cílů digitalizace, neboť umožňuje přes údaje na jednom místě sledovat vzájemné vztahy zařízení, procesů a osob bez ohledu na jejich původ či místo vzniku.
 • takto umožňuje rychle a efektivně odhalit procesní či systémové souvislosti a tím identifikovat nové potenciály úspor či zvýšené efektivity.

Připojování a propojování (integrace) - místa napojení

Architektura systému WorkSys poskytuje dostatek integračních možnosti, aby byla vybrána nejhodnější a nejefektivnější varianta. Jak je vidět z obrázku, lze systémy napojit na:

 • EDGE vrstvu (HW na úrovni shopflooru – vrstva č.1),
 • API rozhraní aplikační vrstvy (API gateway – vrstva č.5).

Klíčovým faktorem však zůstává správná volba vývojového prostředí (frameworku) z následujících důvodů. Rychlost a flexibilita vývoje az toho vyplývající cena rozhraní. Schopnost zpracovávat velké množství údajů za sekundu (což je ve světě IIoT přirozený požadavek). Lehký provozní monitoring rozhraní a v neposlední řadě, s logicky rostoucí kompetenci firmy možnost udržovat a rozšiřovat rozhraní ve vlastní režii.

Z uvedených důvodů používáme rychlý a efektivní JavaScript framework pro tvorbu potřebných integračních vazeb vizuálním programovacím rozhraním designovaným primárně pro Internet of Things (IoT).

Základní výhody JavaScript vývojového prostředí (framework), kromě faktu, že se jedná o jeden z nejrozšířenějších programovacích jazyků, jsou následující vlastnosti:

 • Open-Source (MIT) = žádné licenční poplatky
 • Žádná další softwarové závislosti
 • Podporující mobilní zařízení
 • Nízké hardwarové nároky s vysokým výkonem
 • Podporující i EDGE zařízení (malá „krabička“ u průmyslových zařízení)
 • Ukazatel provozu v reálném čase
 • Velká sada již připravených sofwarových komponentů
 • V kombinaci s vhodným EDGE zařízením schopnost integrovat i další komunikační protokoly:
  • RS232
  • Modbus (RS485)
  • OPC-UA
  • HTTP / HTTPS
  • MQTT
  • ďalšie komunikačné štandardy

A všechny tyto vlastnosti a výhody jsou zachovány i při dodržení datové či procesní bezpečnosti přenosu a správy dat. Počítačová či datová bezpečnost je iv řešení WorkSys jedním z hlavních cílů produktu a řešení.

Závěr

Jak nám již déle dokazuje praxe, dobře a efektivně postavená integrace přináší své nesporné benefity. Díky dobře vybranému vývojovému prostředí zajistí rychlé, cenově efektivní programové řešení, aplikovatelné přímo v blízkosti výrobních zařízení nebo přes propojení cloudových řešení. Nejdůležitější benefity jsou však:

 • Pomáhá spojovat samostatné aplikace na jedné platformě bez ohledu na dodavatele či značku
 • Pomáhá se připojeným (integrovaným) aplikacím vzájemně datově a také funkčně obohacovat
 • Pomáhá rychle integrovat a adaptovat všechny HW a SW novinky a tím ponechat svobody výběru dodavatele na uživateli řešení
 • Pomáhá integrovaným aplikacím využít komplexnějších standardů
 • Umožňuje zachovat princip nahraditelnosti komponenty, hardwaru nebo softwaru, bez ztráty celkové funkčnosti řešení